Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Struktura i funkcjonowanie makrocząsteczek

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-Bt23SFM-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Struktura i funkcjonowanie makrocząsteczek
Jednostka: Kolegium III
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 7.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć do wyboru

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Moraczewska
Prowadzący grup: Joanna Moraczewska, Katarzyna Robaszkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Efekty kierunkowe:

K_W01 - zna właściwości pierwiastków oraz wybranych związków organicznych i nieorganicznych

K_W04 - objaśnia budowę i funkcje cząsteczek budujących organizmy żywe

K_W07 - opisuje podstawy molekularne organizacji informacji genetycznej oraz reguły dziedziczenia cech na różnych poziomach organizacji, zna podstawy molekularne ważniejszych procesów dotyczących przekazywania i ekspresji informacji genetycznej

K_W09 - omawia podstawowe aspekty budowy oraz fizjologii organizmów żywych

K_U02 - wykonuje obliczenia chemiczne potrzebne do przygotowania roztworów o pożądanych stężeniach; dokonuje przeliczeń stężeń

K_U03 - stosuje podstawowe metody w zakresie analizy ilościowej i jakościowej prostych związków chemicznych i wybranych grup związków organicznych

K_U05 - posługuje się podstawowym sprzętem laboratoryjnym oraz aparaturą

badawczą

K_U06 - stosuje podstawowe techniki i narzędzia badawcze charakterystyczne dla biotechnologii i biologii eksperymentalnej K_U10 - sporządza w sposób poprawny i zwięzły podsumowanie (lub sprawozdanie) przebiegu i wyników doświadczeń oraz obserwacji, poddaje je analizie, formułuje odpowiednie wnioski

K_K02 - wykazuje zainteresowanie oraz przejawia aktywną postawę w aktualizowaniu wiedzy z zakresu nauk przyrodniczych

K_K04 - sumiennie podchodzi do powierzonych zadań, szanuje pracę własną i innych, rozumie konieczność systematycznej pracy dla realizacji określonych celów


Efekty modułowe;

W01 - student charakteryzuje zasadnicze cechy budowy kwasów nukleinowych, białek i chromatyny

W02 - student wyjaśnia mechanizmy replikacji, transkrypcji, translacji i kierowania białek do organelli

U01 - student posługuje się podstawowym sprzętem laboratoryjnym: spektrofotometrem, zestawem do jednokierunkowej elektroforezy

U02 – student wykonuje obliczenia stężeń potrzebne do sporządzania wieloskładnikowych roztworów o pożądanych stężeniach

U03 - student analizuje i interpretuje wyniki otrzymane stosowanymi na zajęciach metodami

K01 - student aktywnie wyszukuje rozwiązań problemów dotyczących makrocząsteczek w oparciu o zdobytą wiedzę

K02 - aktywnie współpracuje przy wieloosobowych projektach

K03 – dba o zajmowane stanowisko pracy oraz bezpieczeństwo swoje i innych osób


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

biochemia, genetyka, biologia komórki, chemia nieorganiczna i organiczna

chemia ogólna i analityczna


Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Moraczewska
Prowadzący grup: Joanna Moraczewska, Katarzyna Robaszkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Efekty kierunkowe:

K_W01 - zna właściwości pierwiastków oraz wybranych związków organicznych i nieorganicznych

K_W04 - objaśnia budowę i funkcje cząsteczek budujących organizmy żywe

K_W07 - opisuje podstawy molekularne organizacji informacji genetycznej oraz reguły dziedziczenia cech na różnych poziomach organizacji, zna podstawy molekularne ważniejszych procesów dotyczących przekazywania i ekspresji informacji genetycznej

K_W09 - omawia podstawowe aspekty budowy oraz fizjologii organizmów żywych

K_U02 - wykonuje obliczenia chemiczne potrzebne do przygotowania roztworów o pożądanych stężeniach; dokonuje przeliczeń stężeń

K_U03 - stosuje podstawowe metody w zakresie analizy ilościowej i jakościowej prostych związków chemicznych i wybranych grup związków organicznych

K_U05 - posługuje się podstawowym sprzętem laboratoryjnym oraz aparaturą

badawczą

K_U06 - stosuje podstawowe techniki i narzędzia badawcze charakterystyczne dla biotechnologii i biologii eksperymentalnej K_U10 - sporządza w sposób poprawny i zwięzły podsumowanie (lub sprawozdanie) przebiegu i wyników doświadczeń oraz obserwacji, poddaje je analizie, formułuje odpowiednie wnioski

K_K02 - wykazuje zainteresowanie oraz przejawia aktywną postawę w aktualizowaniu wiedzy z zakresu nauk przyrodniczych

K_K04 - sumiennie podchodzi do powierzonych zadań, szanuje pracę własną i innych, rozumie konieczność systematycznej pracy dla realizacji określonych celów


Efekty modułowe;

W01 - student charakteryzuje zasadnicze cechy budowy kwasów nukleinowych, białek i chromatyny

W02 - student wyjaśnia mechanizmy replikacji, transkrypcji, translacji i kierowania białek do organelli

U01 - student posługuje się podstawowym sprzętem laboratoryjnym: spektrofotometrem, zestawem do jednokierunkowej elektroforezy

U02 – student wykonuje obliczenia stężeń potrzebne do sporządzania wieloskładnikowych roztworów o pożądanych stężeniach

U03 - student analizuje i interpretuje wyniki otrzymane stosowanymi na zajęciach metodami

K01 - student aktywnie wyszukuje rozwiązań problemów dotyczących makrocząsteczek w oparciu o zdobytą wiedzę

K02 - aktywnie współpracuje przy wieloosobowych projektach

K03 – dba o zajmowane stanowisko pracy oraz bezpieczeństwo swoje i innych osób


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

biochemia, genetyka, biologia komórki, chemia nieorganiczna i organiczna

chemia ogólna i analityczna


Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Moraczewska
Prowadzący grup: Joanna Moraczewska, Katarzyna Robaszkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Efekty kierunkowe:

K_W01 - zna właściwości pierwiastków oraz wybranych związków organicznych i nieorganicznych

K_W04 - objaśnia budowę i funkcje cząsteczek budujących organizmy żywe

K_W07 - opisuje podstawy molekularne organizacji informacji genetycznej oraz reguły dziedziczenia cech na różnych poziomach organizacji, zna podstawy molekularne ważniejszych procesów dotyczących przekazywania i ekspresji informacji genetycznej

K_W09 - omawia podstawowe aspekty budowy oraz fizjologii organizmów żywych

K_U02 - wykonuje obliczenia chemiczne potrzebne do przygotowania roztworów o pożądanych stężeniach; dokonuje przeliczeń stężeń

K_U03 - stosuje podstawowe metody w zakresie analizy ilościowej i jakościowej prostych związków chemicznych i wybranych grup związków organicznych

K_U05 - posługuje się podstawowym sprzętem laboratoryjnym oraz aparaturą

badawczą

K_U06 - stosuje podstawowe techniki i narzędzia badawcze charakterystyczne dla biotechnologii i biologii eksperymentalnej K_U10 - sporządza w sposób poprawny i zwięzły podsumowanie (lub sprawozdanie) przebiegu i wyników doświadczeń oraz obserwacji, poddaje je analizie, formułuje odpowiednie wnioski

K_K02 - wykazuje zainteresowanie oraz przejawia aktywną postawę w aktualizowaniu wiedzy z zakresu nauk przyrodniczych

K_K04 - sumiennie podchodzi do powierzonych zadań, szanuje pracę własną i innych, rozumie konieczność systematycznej pracy dla realizacji określonych celów


Efekty modułowe;

W01 - student charakteryzuje zasadnicze cechy budowy kwasów nukleinowych, białek i chromatyny

W02 - student wyjaśnia mechanizmy replikacji, transkrypcji, translacji i kierowania białek do organelli

U01 - student posługuje się podstawowym sprzętem laboratoryjnym: spektrofotometrem, zestawem do jednokierunkowej elektroforezy

U02 – student wykonuje obliczenia stężeń potrzebne do sporządzania wieloskładnikowych roztworów o pożądanych stężeniach

U03 - student analizuje i interpretuje wyniki otrzymane stosowanymi na zajęciach metodami

K01 - student aktywnie wyszukuje rozwiązań problemów dotyczących makrocząsteczek w oparciu o zdobytą wiedzę

K02 - aktywnie współpracuje przy wieloosobowych projektach

K03 – dba o zajmowane stanowisko pracy oraz bezpieczeństwo swoje i innych osób


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

biochemia, genetyka, biologia komórki, chemia nieorganiczna i organiczna

chemia ogólna i analityczna


Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Moraczewska
Prowadzący grup: Joanna Moraczewska, Katarzyna Robaszkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Efekty kierunkowe:

K_W01 - zna właściwości pierwiastków oraz wybranych związków organicznych i nieorganicznych

K_W04 - objaśnia budowę i funkcje cząsteczek budujących organizmy żywe

K_W07 - opisuje podstawy molekularne organizacji informacji genetycznej oraz reguły dziedziczenia cech na różnych poziomach organizacji, zna podstawy molekularne ważniejszych procesów dotyczących przekazywania i ekspresji informacji genetycznej

K_W09 - omawia podstawowe aspekty budowy oraz fizjologii organizmów żywych

K_U02 - wykonuje obliczenia chemiczne potrzebne do przygotowania roztworów o pożądanych stężeniach; dokonuje przeliczeń stężeń

K_U03 - stosuje podstawowe metody w zakresie analizy ilościowej i jakościowej prostych związków chemicznych i wybranych grup związków organicznych

K_U05 - posługuje się podstawowym sprzętem laboratoryjnym oraz aparaturą

badawczą

K_U06 - stosuje podstawowe techniki i narzędzia badawcze charakterystyczne dla biotechnologii i biologii eksperymentalnej K_U10 - sporządza w sposób poprawny i zwięzły podsumowanie (lub sprawozdanie) przebiegu i wyników doświadczeń oraz obserwacji, poddaje je analizie, formułuje odpowiednie wnioski

K_K02 - wykazuje zainteresowanie oraz przejawia aktywną postawę w aktualizowaniu wiedzy z zakresu nauk przyrodniczych

K_K04 - sumiennie podchodzi do powierzonych zadań, szanuje pracę własną i innych, rozumie konieczność systematycznej pracy dla realizacji określonych celów


Efekty modułowe;

W01 - student charakteryzuje zasadnicze cechy budowy kwasów nukleinowych, białek i chromatyny

W02 - student wyjaśnia mechanizmy replikacji, transkrypcji, translacji i kierowania białek do organelli

U01 - student posługuje się podstawowym sprzętem laboratoryjnym: spektrofotometrem, zestawem do jednokierunkowej elektroforezy

U02 – student wykonuje obliczenia stężeń potrzebne do sporządzania wieloskładnikowych roztworów o pożądanych stężeniach

U03 - student analizuje i interpretuje wyniki otrzymane stosowanymi na zajęciach metodami

K01 - student aktywnie wyszukuje rozwiązań problemów dotyczących makrocząsteczek w oparciu o zdobytą wiedzę

K02 - aktywnie współpracuje przy wieloosobowych projektach

K03 – dba o zajmowane stanowisko pracy oraz bezpieczeństwo swoje i innych osób


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

biochemia, genetyka, biologia komórki, chemia nieorganiczna i organiczna

chemia ogólna i analityczna


Bilans pracy studenta:

1. Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

- udział w wykładach: 30 godz. (1,2 ECTS),

- udział w laboratoriach: 30 godz. (1,2 ECTS),

- konsultacje: 35 godz. (1,4 ECTS),

- przeprowadzenie zaliczenia: 5 godz. (0,2 ECTS),

Łączny nakład pracy studenta wynosi 100 godzin, co odpowiada 4 ECTS


2. Nakład pracy związany z pracę indywidualną studenta:

- przygotowanie sprawozdań z ćwiczeń: 30 godz. (1 ECTS)

- przygotowanie do kolokwium: 30 godz.(1 ECTS)

- przygotowanie do egzaminu: 25 godz. (1 ECTS)

Łączny nakład pracy studenta wynosi 85 godzin, co odpowiada 3 ECTS
Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Joanna Moraczewska, Katarzyna Robaszkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.