Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Biotechnologia ogólna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-Bt24BO-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Biotechnologia ogólna
Jednostka: Kolegium III
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dawid Mikulski
Prowadzący grup: Aleksandra Jankowska, Dawid Mikulski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Wiedza:

W01 - definiuje możliwości i zasady wykorzystanie drobnoustrojów, komórek roślinnych i zwierzęcych oraz ich metabolitów w rolnictwie, przemyśle, ochronie środowiska i medycynie,

W02 - opisuje możliwości zastosowań organizmów doskonalonych metodami inżynierii komórkowej i modyfikowanych genetycznie

W03 - objaśnia metody analityczne stosowane we współczesnej biotechnologii.


Umiejętności:

U01 - integruje dotychczas zdobytą wiedzę i umiejętności z dziedzin nauk przyrodniczych i technicznych w celu jej praktycznego wykorzystania w biotechnologii

U02 - posługuje się wybranymi technikami oraz metodami analitycznymi stosowanymi w biotechnologii

U03 - ocenia cechy technologiczne oraz możliwości praktycznego wykorzystania mikroorganizmów w procesach biotechnologicznych (biosorpcja, wytwarzanie bioproduktów),


Kompetencje:

K01 - jest świadomy perspektyw i zagrożeń nowoczesnej biotechnologii

K02 - doskonali umiejętność pracy zespołowej, analizowanie wyników eksperymentów, formułowanie wniosków


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Znajomość podstaw mikrobiologii, biochemii, chemii organicznej, ochrony środowiska, zasad pracy w laboratorium mikrobiologicznym i analitycznym w zakresie podstaw analiz instrumentalnych.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dawid Mikulski
Prowadzący grup: Aleksandra Jankowska, Grzegorz Kłosowski, Dawid Mikulski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Wiedza:

W01 - definiuje możliwości i zasady wykorzystanie drobnoustrojów, komórek roślinnych i zwierzęcych oraz ich metabolitów w rolnictwie, przemyśle, ochronie środowiska i medycynie,

W02 - opisuje możliwości zastosowań organizmów doskonalonych metodami inżynierii komórkowej i modyfikowanych genetycznie

W03 - objaśnia metody analityczne stosowane we współczesnej biotechnologii.


Umiejętności:

U01 - integruje dotychczas zdobytą wiedzę i umiejętności z dziedzin nauk przyrodniczych i technicznych w celu jej praktycznego wykorzystania w biotechnologii

U02 - posługuje się wybranymi technikami oraz metodami analitycznymi stosowanymi w biotechnologii

U03 - ocenia cechy technologiczne oraz możliwości praktycznego wykorzystania mikroorganizmów w procesach biotechnologicznych (biosorpcja, wytwarzanie bioproduktów),


Kompetencje:

K01 - jest świadomy perspektyw i zagrożeń nowoczesnej biotechnologii

K02 - doskonali umiejętność pracy zespołowej, analizowanie wyników eksperymentów, formułowanie wniosków


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Znajomość podstaw mikrobiologii, biochemii, chemii organicznej, ochrony środowiska, zasad pracy w laboratorium mikrobiologicznym i analitycznym w zakresie podstaw analiz instrumentalnych.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Kłosowski
Prowadzący grup: Grzegorz Kłosowski, Dawid Mikulski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Wiedza:

W01 - definiuje możliwości i zasady wykorzystanie drobnoustrojów, komórek roślinnych i zwierzęcych oraz ich metabolitów w rolnictwie, przemyśle, ochronie środowiska i medycynie,

W02 - opisuje możliwości zastosowań organizmów doskonalonych metodami inżynierii komórkowej i modyfikowanych genetycznie

W03 - objaśnia metody analityczne stosowane we współczesnej biotechnologii.


Umiejętności:

U01 - integruje dotychczas zdobytą wiedzę i umiejętności z dziedzin nauk przyrodniczych i technicznych w celu jej praktycznego wykorzystania w biotechnologii

U02 - posługuje się wybranymi technikami oraz metodami analitycznymi stosowanymi w biotechnologii

U03 - ocenia cechy technologiczne oraz możliwości praktycznego wykorzystania mikroorganizmów w procesach biotechnologicznych (biosorpcja, wytwarzanie bioproduktów),


Kompetencje:

K01 - jest świadomy perspektyw i zagrożeń nowoczesnej biotechnologii

K02 - doskonali umiejętność pracy zespołowej, analizowanie wyników eksperymentów, formułowanie wniosków


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Znajomość podstaw mikrobiologii, biochemii, chemii organicznej, ochrony środowiska, zasad pracy w laboratorium mikrobiologicznym i analitycznym w zakresie podstaw analiz instrumentalnych.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Kłosowski
Prowadzący grup: Grzegorz Kłosowski, Dawid Mikulski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Wiedza:

W01 - definiuje możliwości i zasady wykorzystanie drobnoustrojów, komórek roślinnych i zwierzęcych oraz ich metabolitów w rolnictwie, przemyśle, ochronie środowiska i medycynie,

W02 - opisuje możliwości zastosowań organizmów doskonalonych metodami inżynierii komórkowej i modyfikowanych genetycznie

W03 - objaśnia metody analityczne stosowane we współczesnej biotechnologii.


Umiejętności:

U01 - integruje dotychczas zdobytą wiedzę i umiejętności z dziedzin nauk przyrodniczych i technicznych w celu jej praktycznego wykorzystania w biotechnologii

U02 - posługuje się wybranymi technikami oraz metodami analitycznymi stosowanymi w biotechnologii

U03 - ocenia cechy technologiczne oraz możliwości praktycznego wykorzystania mikroorganizmów w procesach biotechnologicznych (biosorpcja, wytwarzanie bioproduktów),


Kompetencje:

K01 - jest świadomy perspektyw i zagrożeń nowoczesnej biotechnologii

K02 - doskonali umiejętność pracy zespołowej, analizowanie wyników eksperymentów, formułowanie wniosków


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Znajomość podstaw mikrobiologii, biochemii, chemii organicznej, ochrony środowiska, zasad pracy w laboratorium mikrobiologicznym i analitycznym w zakresie podstaw analiz instrumentalnych.

Bilans pracy studenta:

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich (godziny kontaktowe):

- wykład – 30h,

- laboratoria – 45h.

Zajęcia niewymagające bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

- przygotowanie do egzaminu – 20h,

- przygotowanie do kolokwium oraz przygotowanie sprawozdań i projektu – 20h.


Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.