Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Fizjologia roślin

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-Bt24FR-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Fizjologia roślin
Jednostka: Kolegium III
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Kulczyk-Skrzeszewska
Prowadzący grup: Anna Frymark-Szymkowiak, Barbara Kieliszewska-Rokicka, Magdalena Kulczyk-Skrzeszewska, Monika Szymańska, Jolanta Tyburska-Woś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W_01 - Student opisuje podstawowe przemiany metaboliczne zachodzące w organizmach roślinnych.

W_02 – Student rozumie i opisuje zależności pomiędzy środowiskiem przyrodniczego a procesami fizjologicznymi zachodzącymi w roślinach.

W_03 – Student wymienia przykłady praktycznego wykorzystania roślin i ich metabolitów w biotechnologii i ochronie środowiska

U_01 – Student posługuje się podstawową aparaturą badawczą, potrafi wykonać pomiary właściwości biochemicznych, fizycznych, fizjologicznych roślin.

U_02 – Student sporządza w sposób poprawny i zwięzły podsumowanie przebiegu i wyników doświadczeń oraz obserwacji, poddaje je analizie, ocenia wiarygodność wyników, formułuje odpowiednie wnioski.

K01 – Student przejawia aktywną postawę w aktualizowaniu wiedzy z zakresu fizjologii roślin.

K02 – Student posiada umiejętność pracy w zespole.

K03 - Student samodzielnie opracowuje wyniki przeprowadzonych doświadczeń i wyciąga wnioski.


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

biologia w zakresie szkoły średniej

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Kulczyk-Skrzeszewska
Prowadzący grup: Anna Frymark-Szymkowiak, Magdalena Kulczyk-Skrzeszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W_01 - Student opisuje podstawowe przemiany metaboliczne zachodzące w organizmach roślinnych.

W_02 – Student rozumie i opisuje zależności pomiędzy środowiskiem przyrodniczego a procesami fizjologicznymi zachodzącymi w roślinach.

W_03 – Student wymienia przykłady praktycznego wykorzystania roślin i ich metabolitów w biotechnologii i ochronie środowiska

U_01 – Student posługuje się podstawową aparaturą badawczą, potrafi wykonać pomiary właściwości biochemicznych, fizycznych, fizjologicznych roślin.

U_02 – Student sporządza w sposób poprawny i zwięzły podsumowanie przebiegu i wyników doświadczeń oraz obserwacji, poddaje je analizie, ocenia wiarygodność wyników, formułuje odpowiednie wnioski.

K01 – Student przejawia aktywną postawę w aktualizowaniu wiedzy z zakresu fizjologii roślin.

K02 – Student posiada umiejętność pracy w zespole.

K03 - Student samodzielnie opracowuje wyniki przeprowadzonych doświadczeń i wyciąga wnioski.


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

biologia w zakresie szkoły średniej

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Kulczyk-Skrzeszewska
Prowadzący grup: Anna Frymark-Szymkowiak, Magdalena Kulczyk-Skrzeszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W_01 - Student opisuje podstawowe przemiany metaboliczne zachodzące w organizmach roślinnych.

W_02 – Student rozumie i opisuje zależności pomiędzy środowiskiem przyrodniczego a procesami fizjologicznymi zachodzącymi w roślinach.

W_03 – Student wymienia przykłady praktycznego wykorzystania roślin i ich metabolitów w biotechnologii i ochronie środowiska

U_01 – Student posługuje się podstawową aparaturą badawczą, potrafi wykonać pomiary właściwości biochemicznych, fizycznych, fizjologicznych roślin.

U_02 – Student sporządza w sposób poprawny i zwięzły podsumowanie przebiegu i wyników doświadczeń oraz obserwacji, poddaje je analizie, ocenia wiarygodność wyników, formułuje odpowiednie wnioski.

K01 – Student przejawia aktywną postawę w aktualizowaniu wiedzy z zakresu fizjologii roślin.

K02 – Student posiada umiejętność pracy w zespole.

K03 - Student samodzielnie opracowuje wyniki przeprowadzonych doświadczeń i wyciąga wnioski.


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

biologia w zakresie szkoły średniej

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Kulczyk-Skrzeszewska
Prowadzący grup: Magdalena Kulczyk-Skrzeszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.