Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyka zawodowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-Bt24PZ-SD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyka zawodowa
Jednostka: Kolegium III
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

praktyki

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka zawodowa, 85 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Śliwinska
Prowadzący grup: Małgorzata Śliwinska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Praktyka zawodowa - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Z zakresu wiedzy.

Student:

K_W04 – ma pogłębioną wiedzę z zakresu wybranych nauk ścisłych powiązanych z biotechnologią i ich znaczenia dla rozwoju biotechnologii

K_W07 – omawia zaawansowane metody badawcze oraz objaśnia zasady działania specjalistycznej aparatury badawczej stosowanej w analizie procesów biotechnologicznych

K_W08– ma wiedzę w zakresie zasad planowania badań z wykorzystaniem metod i narzędzi badawczych stosowanych w biotechnologii

Z zakresu umiejętności.

Student:

K_U01 – stosuje zaawansowane techniki i metody badawcze wykorzystywane w biotechnologii

K_U02- posługuje się zaawansowanym sprzętem laboratoryjnym oraz aparaturą badawczą wykorzystywaną w biotechnologii

K_U03 – prowadzi obserwacje procesów biotechnologicznych, poddaje je interpretacji oraz formułuje wnioski

Z zakresu kompetencji.

Student:

K_K01 – rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego kształcenia się oraz podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych; potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych

K_K04– sumiennie podchodzi do powierzonych zadań, szanuje pracę własną i innych, rozumie konieczność systematycznej pracy dla realizacji określonych celów

K_K05 – przejawia zdolność do pracy samodzielnej i w zespole, przyjmując w nim różne role


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Przedmioty realizowane na I i II roku studiów biotechnologii

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka zawodowa, 85 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Śliwinska
Prowadzący grup: Małgorzata Śliwinska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Praktyka zawodowa - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Efekty z obszaru wiedzy:


W01 - Student zna teoretyczne podstawy obsługi sprzętu laboratoryjnego i aparatury oraz procedury stosowane w jednostce prowadzącej praktykę zawodową

W02 - Student wymienia zastosowania urządzeń i procedur stosowanych w działalności naukowo-badawczej/usługowej realizowanej w jednostce prowadzącej praktykę zawodową

W03 - Student potrafi zaplanować odpowiednie procedury/analizy adekwatne do specyfiki jednostki prowadzącej praktykę zawodową


Efekty z obszaru umiejętności:


U01 - Student korzysta z aparatury i sprzętu laboratoryjnego wykorzystywanego w działalności jednostki prowadzącej praktykę zawodową

U02 - Student realizuje samodzielnie oraz w zespole wybrane określone zadania/analizy zlecone przez opiekuna praktyk w jednostce prowadzącej praktykę zawodową

U03 - Student opisuje i podsumowuje zadania zlecone przez opiekuna praktyk w dzienniku praktyk


Efekty z obszaru kompetencji społecznych:


K01 - Student jest odpowiedzialny za powierzane zadania oraz sprzęt niezbędny do ich realizacji

K02 - Student wykazuje aktywną postawę oraz świadomie podejmuje decyzje w zakresie realizacji zadań powierzonych w jednostce prowadzącej praktykę zawodową

K03 - Student stosuje zasady etyki zawodowej z poszanowaniem własności intelektualnej

K04 - Student zna i stosuje zasady BHP obowiązujące w jednostce prowadzącej praktykę zawodowąPrzedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

przedmioty zrealizowane w toku studiów I stopnia oraz przedmioty zrealizowane na 1 roku studiów II stopnia kierunku Biotechnologia

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 85 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Małgorzata Śliwinska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.