Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Cytogenetyka zwierząt

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-Bt24wCz-SD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Cytogenetyka zwierząt
Jednostka: Kolegium III
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć do wyboru

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesław Krumrych
Prowadzący grup: Ryszard Gołda, Wiesław Krumrych
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Efekty kierunkowe

K_W01 - rozumie wybrane złożone zjawiska i procesy biologiczne zachodzące na różnych poziomach organizacji życia oraz przedstawia możliwości ich wykorzystania w biotechnologii.

K_W05 - ma pogłębioną wiedzę z zakresu wybranych dziedzin biotechnologii, umożliwiającą analizę zjawisk i procesów w nich wykorzystywanych w oparciu o aktualny stan wiedzy.

K_U01 - stosuje zaawansowane techniki i metody badawcze

wykorzystywane w biotechnologii.

K_U07 - korzysta z zaawansowanych technologii informatycznych do pozyskiwania, przetwarzania informacji z różnych źródeł, analizy i prezentacji danych.

K_U08 - biegle wykorzystuje polsko-

i obcojęzyczne literaturowe bazy danych w samodzielnych i ukierunkowanych przez opiekuna poszukiwaniach informacji naukowych.

K_K01 - rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego kształcenia się

oraz podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych; potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych.

K_K02 - wykazuje zainteresowanie oraz przejawia aktywną postawę w aktualizowaniu wiedzy z zakresu biotechnologii.

K_K04 - sumiennie podchodzi do powierzonych zadań, szanuje pracę własną i innych, rozumie konieczność systematycznej pracy dla realizacji określonych celów

K_K05 - przejawia zdolność do pracy samodzielnej i w zespole, przyjmując w nim różne role.

K_K09 - rozumie rolę społeczną absolwenta kierunku biotechnologia, w tym potrzebę popularyzacji wiedzy z zakresu nauk przyrodniczych, ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych osiągnięć biotechnologii.


Efekty modułowe

W01 – definiuje podstawowe pojęcia związane z budową, i funkcją chromosomów zwierząt,

W02 – zna możliwości i ograniczenia zastosowań cytogenetycznych metod badawczych.

U01 – zna metody izolacji chromosomów oraz wykonywania preparatów cytogenetycznych,

U02 – stosuje klasyczne i molekularne techniki barwień chromosomów,

U03 – analizuje liczbę i strukturę chromosomów pod kątem wykorzystania w badaniach cytogenetycznych zwierząt hodowlanych oraz interpretuje otrzymane wyniki.

K01 – wykazuje dbałość o stosowanie dobrych praktyk laboratoryjnych obowiązujących w badaniach cytogenetycznych,

K02 – jest świadomy perspektyw wykorzystania nowych technologii w hodowli zwierząt.

K03 – doskonali umiejętność pracy zespołowej, analizowania wyników oraz formułowania wniosków.Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Genetyka, biologia komórki, fizjologia zwierząt

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesław Krumrych
Prowadzący grup: Wiesław Krumrych
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Efekty kierunkowe

K_W01 - rozumie wybrane złożone zjawiska i procesy biologiczne zachodzące na różnych poziomach organizacji życia oraz przedstawia możliwości ich wykorzystania w biotechnologii.

K_W05 - ma pogłębioną wiedzę z zakresu wybranych dziedzin biotechnologii, umożliwiającą analizę zjawisk i procesów w nich wykorzystywanych w oparciu o aktualny stan wiedzy.

K_U01 - stosuje zaawansowane techniki i metody badawcze

wykorzystywane w biotechnologii.

K_U07 - korzysta z zaawansowanych technologii informatycznych do pozyskiwania, przetwarzania informacji z różnych źródeł, analizy i prezentacji danych.

K_U08 - biegle wykorzystuje polsko-

i obcojęzyczne literaturowe bazy danych w samodzielnych i ukierunkowanych przez opiekuna poszukiwaniach informacji naukowych.

K_K01 - rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego kształcenia się

oraz podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych; potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych.

K_K02 - wykazuje zainteresowanie oraz przejawia aktywną postawę w aktualizowaniu wiedzy z zakresu biotechnologii.

K_K04 - sumiennie podchodzi do powierzonych zadań, szanuje pracę własną i innych, rozumie konieczność systematycznej pracy dla realizacji określonych celów

K_K05 - przejawia zdolność do pracy samodzielnej i w zespole, przyjmując w nim różne role.

K_K09 - rozumie rolę społeczną absolwenta kierunku biotechnologia, w tym potrzebę popularyzacji wiedzy z zakresu nauk przyrodniczych, ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych osiągnięć biotechnologii.


Efekty modułowe

W01 – definiuje podstawowe pojęcia związane z budową, i funkcją chromosomów zwierząt,

W02 – zna możliwości i ograniczenia zastosowań cytogenetycznych metod badawczych.

U01 – zna metody izolacji chromosomów oraz wykonywania preparatów cytogenetycznych,

U02 – stosuje klasyczne i molekularne techniki barwień chromosomów,

U03 – analizuje liczbę i strukturę chromosomów pod kątem wykorzystania w badaniach cytogenetycznych zwierząt hodowlanych oraz interpretuje otrzymane wyniki.

K01 – wykazuje dbałość o stosowanie dobrych praktyk laboratoryjnych obowiązujących w badaniach cytogenetycznych,

K02 – jest świadomy perspektyw wykorzystania nowych technologii w hodowli zwierząt.

K03 – doskonali umiejętność pracy zespołowej, analizowania wyników oraz formułowania wniosków.

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Genetyka, biologia komórki, fizjologia zwierząt

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesław Krumrych
Prowadzący grup: Wiesław Krumrych
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.