Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy mikrobiologii klinicznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-Bt24wPmk-SD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy mikrobiologii klinicznej
Jednostka: Kolegium III
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć do wyboru

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Kubera
Prowadzący grup: Łukasz Kubera
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 – Zna podstawowe mechanizmy zakażeń charakteryzujące bakterie oraz wirusy

W02 – Potrafi scharakteryzować strategie walki z patogenami w oparciu o osiągnięcia biotechnologii

W03 – posiada wiedzę w zakresie planowania identyfikacji wybranych grup mikroorganizmów


U01 – posługuje się sprzętem laboratoryjnym oraz aparaturą badawczą wykorzystywaną podczas identyfikacji mikroorganizmów

U02 – wykorzystuje informacje pochodzące z różnych źródeł (w tym elektronicznych) do interpretacji wyników prowadzonych analiz


K01- jest świadomy dylematów z praktycznym wykorzystaniem osiągnieć biotechnologii w dziedzinie mikrobiologii

K02 - świadomie stosuje zasady BHP w pracy laboratoryjnej oraz zasady sterylności w pracy z materiałem mikrobiologicznymPrzedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Znajomość mikrobiologii ogólnej i immunologii

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Kubera
Prowadzący grup: Łukasz Kubera
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 – Zna podstawowe mechanizmy zakażeń charakteryzujące bakterie oraz wirusy

W02 – Potrafi scharakteryzować strategie walki z patogenami w oparciu o osiągnięcia biotechnologii

W03 – posiada wiedzę w zakresie planowania identyfikacji wybranych grup mikroorganizmów


U01 – posługuje się sprzętem laboratoryjnym oraz aparaturą badawczą wykorzystywaną podczas identyfikacji mikroorganizmów

U02 – wykorzystuje informacje pochodzące z różnych źródeł (w tym elektronicznych) do interpretacji wyników prowadzonych analiz


K01- jest świadomy dylematów z praktycznym wykorzystaniem osiągnieć biotechnologii w dziedzinie mikrobiologii

K02 - świadomie stosuje zasady BHP w pracy laboratoryjnej oraz zasady sterylności w pracy z materiałem mikrobiologicznymPrzedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Znajomość mikrobiologii ogólnej i immunologii

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesław Krumrych
Prowadzący grup: Ryszard Gołda, Wiesław Krumrych, Łukasz Kubera
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 – Zna podstawowe mechanizmy zakażeń charakteryzujące bakterie oraz wirusy

W02 – Potrafi scharakteryzować strategie walki z patogenami w oparciu o osiągnięcia biotechnologii

W03 – posiada wiedzę w zakresie planowania identyfikacji wybranych grup mikroorganizmów


U01 – posługuje się sprzętem laboratoryjnym oraz aparaturą badawczą wykorzystywaną podczas identyfikacji mikroorganizmów

U02 – wykorzystuje informacje pochodzące z różnych źródeł (w tym elektronicznych) do interpretacji wyników prowadzonych analiz


K01- jest świadomy dylematów z praktycznym wykorzystaniem osiągnieć biotechnologii w dziedzinie mikrobiologii

K02 - świadomie stosuje zasady BHP w pracy laboratoryjnej oraz zasady sterylności w pracy z materiałem mikrobiologicznymPrzedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Znajomość mikrobiologii ogólnej i immunologii

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Kubera
Prowadzący grup: Łukasz Kubera
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 – Zna podstawowe mechanizmy zakażeń charakteryzujące bakterie oraz wirusy

W02 – Potrafi scharakteryzować strategie walki z patogenami w oparciu o osiągnięcia biotechnologii

W03 – posiada wiedzę w zakresie planowania identyfikacji wybranych grup mikroorganizmów


U01 – posługuje się sprzętem laboratoryjnym oraz aparaturą badawczą wykorzystywaną podczas identyfikacji mikroorganizmów

U02 – wykorzystuje informacje pochodzące z różnych źródeł (w tym elektronicznych) do interpretacji wyników prowadzonych analiz


K01- jest świadomy dylematów z praktycznym wykorzystaniem osiągnieć biotechnologii w dziedzinie mikrobiologii

K02 - świadomie stosuje zasady BHP w pracy laboratoryjnej oraz zasady sterylności w pracy z materiałem mikrobiologicznymPrzedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Znajomość mikrobiologii ogólnej i immunologii

Bilans pracy studenta:

Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich (2 ECTS):


Udział w wykładach: 30 godzin (1 ECTS)

Udział w ćwiczeniach: 15 godzin (0,5 ECTS)

Konsultacje: 15 godzin (0,5 ECTS)


Nakład pracy związany z pracę indywidualną studenta (2 ECTS):


Przygotowanie do egzaminu: 30 godzin (1 ECTS)

Przygotowanie do kolokwium: 15 godzin (0,5 ECTS)

Przygotowanie sprawozdań: 15 godzin (0,5 ECTS)


Łączny nakład pracy studenta wynosi 120 godzin, co odpowiada 4 ECTS


Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.