Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zasady zrównoważonego rozwoju

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-OS11ZZR-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zasady zrównoważonego rozwoju
Jednostka: Kolegium III
Grupy: Ochrona środowiska, 1 rok, 1 semestr, SP
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Waldon-Rudzionek
Prowadzący grup: Barbara Waldon-Rudzionek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 - wyjaśnia podstawowe uwarunkowania prawne zrównoważonego rozwoju (K_W05)

W02 - przedstawia zależności pomiędzy uwarunkowaniami środowiskowymi, a sposobem zagospodarowania przestrzeni (K_W05)

W03 - zna podstawy ochrony przyrody w Polsce (w tym prawne aspekty) (K_W05)

U01 - przedstawia przyczyny i potrafi omówić zagrożenia cywilizacyjne kraju, Europy i świata (K_U03)

U02 - próbuje rozwiązywać problemy środowiskowe stosując metody z zakresu kompensacji i minimalizacji przyrodniczej (K_U03)

K01 - jest świadomy globalnych zagrożeń środowiska przyrodniczego (K_K08)

K02 - wykazuje zainteresowanie podstawowymi zjawiskami i procesami przyrodniczymi (K_K09)

K03 - potrafi obiektywnie i krytycznie oceniać nagłaśniane przez media problemy związane z rozwojem cywilizacji i ekorozwojem (K_K05)


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Waldon-Rudzionek
Prowadzący grup: Barbara Waldon-Rudzionek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 - wyjaśnia podstawowe uwarunkowania prawne zrównoważonego rozwoju (K_W05)

W02 - przedstawia zależności pomiędzy uwarunkowaniami środowiskowymi, a sposobem zagospodarowania przestrzeni (K_W05)

W03 - zna podstawy ochrony przyrody w Polsce (w tym prawne aspekty) (K_W05)

U01 - przedstawia przyczyny i potrafi omówić zagrożenia cywilizacyjne kraju, Europy i świata (K_U03)

U02 - próbuje rozwiązywać problemy środowiskowe stosując metody z zakresu kompensacji i minimalizacji przyrodniczej (K_U03)

K01 - jest świadomy globalnych zagrożeń środowiska przyrodniczego (K_K08)

K02 - wykazuje zainteresowanie podstawowymi zjawiskami i procesami przyrodniczymi (K_K09)

K03 - potrafi obiektywnie i krytycznie oceniać nagłaśniane przez media problemy związane z rozwojem cywilizacji i ekorozwojem (K_K05)


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Waldon-Rudzionek
Prowadzący grup: Barbara Waldon-Rudzionek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 - wyjaśnia podstawowe uwarunkowania prawne zrównoważonego rozwoju (K_W05)

W02 - przedstawia zależności pomiędzy uwarunkowaniami środowiskowymi, a sposobem zagospodarowania przestrzeni (K_W05)

W03 - zna podstawy ochrony przyrody w Polsce (w tym prawne aspekty) (K_W05)

U01 - przedstawia przyczyny i potrafi omówić zagrożenia cywilizacyjne kraju, Europy i świata (K_U03)

U02 - próbuje rozwiązywać problemy środowiskowe stosując metody z zakresu kompensacji i minimalizacji przyrodniczej (K_U03)

K01 - jest świadomy globalnych zagrożeń środowiska przyrodniczego (K_K08)

K02 - wykazuje zainteresowanie podstawowymi zjawiskami i procesami przyrodniczymi (K_K09)

K03 - potrafi obiektywnie i krytycznie oceniać nagłaśniane przez media problemy związane z rozwojem cywilizacji i ekorozwojem (K_K05)


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-13

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Waldon-Rudzionek
Prowadzący grup: Barbara Waldon-Rudzionek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 - wyjaśnia podstawowe uwarunkowania prawne zrównoważonego rozwoju (K_W05)

W02 - przedstawia zależności pomiędzy uwarunkowaniami środowiskowymi, a sposobem zagospodarowania przestrzeni (K_W05)

W03 - zna podstawy ochrony przyrody w Polsce (w tym prawne aspekty) (K_W05)

U01 - przedstawia przyczyny i potrafi omówić zagrożenia cywilizacyjne kraju, Europy i świata (K_U03)

U02 - próbuje rozwiązywać problemy środowiskowe stosując metody z zakresu kompensacji i minimalizacji przyrodniczej (K_U03)

K01 - jest świadomy globalnych zagrożeń środowiska przyrodniczego (K_K08)

K02 - wykazuje zainteresowanie podstawowymi zjawiskami i procesami przyrodniczymi (K_K09)

K03 - potrafi obiektywnie i krytycznie oceniać nagłaśniane przez media problemy związane z rozwojem cywilizacji i ekorozwojem (K_K05)


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Brak.

Bilans pracy studenta:

2ECTS (1 ECTS=25-30h)

Bilans nakładu pracy studenta:

1. Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

- udział w wykładach (forma zdalna MS Teams): 30 h - 1 ECTS

- konsultacje: 3 h - 0,1 ECTS

Łączny nakład pracy studenta wynosi 33 godziny, co odpowiada 1,1 ECTS

2. Nakład pracy związany z pracą indywidualną studenta:

- przygotowanie prezentacji: 6 h - 0,2 ECTS

- przygotowanie do kolokwium zaliczeniowego: 20 h - 0,7 ECTS

Łączny nakład pracy studenta wynosi 26 godzin, co odpowiada 0,9 ECTS

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.