Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekologiczne miasto przyszłości

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-OS12EMP-SD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ekologiczne miasto przyszłości
Jednostka: Kolegium III
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Marcysiak
Prowadzący grup: Katarzyna Marcysiak, Małgorzata Mazur
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 Charakteryzuje wpływ klimatu i jego zmian na miasto jako miejsce życia ludzi [K_W01]

W02 Omawia przykłady rozwiązań pro-przyrodniczych stosowanych w miastach w Europie i na świecie [K_W04]

W03 Zna zalecenia dotyczące zrównoważonego rozwoju miast [K_W05]

W04 Opisuje środowisko przyrodnicze miasta [K_W02]

U01 Potrafi ocenić stan elementów przyrody w mieście [K_U03]

U02 Wykonuje podstawową wizualną diagnostykę drzew [K_U05]

U03 Wskazuje i planuje miejsca cenne dla poprawy klimatu w mieście [K_U06]

K01 Uznaje konieczność ciągłego aktualizowania wiedzy [K_K01]

K02 Docenia wartość inicjatyw obywatelskich podejmowanych dla ochrony przyrody i klimatu [K_K02, K_K04]


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

zaliczenie przedmiotów na studiach I stopnia: Botanika, Zoologia, Ekologia ogólna, Bioróżnorodność i jej przemiany, Techniki pracy terenowej z botaniki; znajomość języka angielskiego na poziomie B1

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Marcysiak
Prowadzący grup: Katarzyna Marcysiak, Małgorzata Mazur
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.