Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Znaczenie przyrodnicze drzew w mieście

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-OS12ZPDwM-SD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Znaczenie przyrodnicze drzew w mieście
Jednostka: Kolegium III
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Kulczyk-Skrzeszewska
Prowadzący grup: Magdalena Kulczyk-Skrzeszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W_01 - Objaśnia i interpretuje zjawiska i procesy przyrodnicze związane z funkcjonowaniem drzew w środowisku miejskim.[K_W02]

U_01 - Łączy informacje pochodzące z różnych źródeł biegle wykorzystując literaturę naukową z zakresu roli i znaczenia drzew w mieście, w języku polskim i angielskim. [K_U02]

U_02 - Samodzielnie oraz zespołowo wykonuje i opisuje zadania badawcze [K_U03]

U_03 - Analizuje skutki antropopresji i potrafi zaproponować działania z zakresu kompensacji przyrodniczej [K_U06]

U_04 - Posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim dotyczących wykonywanych prac badawczych [K_U07]

K_01 - Ma potrzebę uczenia się i rozwijania umiejętności zawodowych przez całe życie [K_K01]


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Wiadomości z botaniki, fizjologii roślin oraz funkcjonowania ekosystemów w warunkach stresu z zakresu studiów I⁰

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Kulczyk-Skrzeszewska
Prowadzący grup: Magdalena Kulczyk-Skrzeszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.