Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Monitoring entomologiczny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-OS24ME-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Monitoring entomologiczny
Jednostka: Kolegium III
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć do wyboru

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Józef Banaszak
Prowadzący grup: Józef Banaszak, Anna Sobieraj-Betlińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 – opisuje budowę morfologiczną owadów. K_W04

W02 – wskazuje zależności pomiędzy budową poszczególnych typów odnóży a środowiskiem życia owadów. K_W04

W03 – tłumaczy zależności pomiędzy budową aparatu gębowego owadów a rodzajem pobieranego przez nie pokarmu. K_W04

W04 – objaśnia typy rozwoju owadów oraz rozpoznaje larwy i poczwarki. K_W04

W05 – wymienia gatunki owadów chronionych. K_W10

W06 – wymienia gatunki wykorzystywane w monitoringu przyrodniczym oraz wyjaśnia ich znaczenie. K_W10

W07 – ma wiedzę na temat pozytywnego i negatywnego znaczenia owadów oraz możliwości ich wykorzystania w ocenie jakości środowiska oraz w innych dziedzinach. K_W05

W08 – zna aktualną systematykę owadów. K_W04

U01 – wykorzystuje wiedzę teoretyczną o owadach do ich praktycznej identyfikacji. K_U01

U02 – korzysta z klucza do oznaczania owadów. K_U01

U03 – interpretuje zasady wypełniania kart obserwacji gatunku dla stanowiska. K_U04

U04 – ocenia zasoby, zagrożenia i sens ochrony entomofauny. K_U14

K01 – wykazuje ostrożność i krytycyzm w rozpoznawaniu poszczególnych taksonów owadów. K_K06

K02 – wykazuje gotowość do uczenia się przez całe życie i korzystania z pomocy specjalistów. K_K01

K03 – z zaangażowaniem podchodzi do wykonywanych zadań, szanuje pracę własną i innych. K_K06

K04 – jest odpowiedzialny za powierzany sprzęt oraz za bezpieczeństwo pracy własnej i innych. K_K06

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Wymagania wstępne: preferowana wiedza z zakresu podstaw entomologii na poziomie szkoły średniej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Lucyna Twerd
Prowadzący grup: Anna Sobieraj-Betlińska, Lucyna Twerd
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 – opisuje budowę morfologiczną owadów. K_W04

W02 – wskazuje zależności pomiędzy budową poszczególnych typów odnóży a środowiskiem życia owadów. K_W04

W03 – tłumaczy zależności pomiędzy budową aparatu gębowego owadów a rodzajem pobieranego przez nie pokarmu. K_W04

W04 – objaśnia typy rozwoju owadów oraz rozpoznaje larwy i poczwarki. K_W04

W05 – wymienia gatunki owadów chronionych. K_W10

W06 – wymienia gatunki wykorzystywane w monitoringu przyrodniczym oraz wyjaśnia ich znaczenie. K_W10

W07 – ma wiedzę na temat pozytywnego i negatywnego znaczenia owadów oraz możliwości ich wykorzystania w ocenie jakości środowiska oraz w innych dziedzinach. K_W05

W08 – zna aktualną systematykę owadów. K_W04

U01 – wykorzystuje wiedzę teoretyczną o owadach do ich praktycznej identyfikacji. K_U01

U02 – korzysta z klucza do oznaczania owadów. K_U01

U03 – interpretuje zasady wypełniania kart obserwacji gatunku dla stanowiska. K_U04

U04 – ocenia zasoby, zagrożenia i sens ochrony entomofauny. K_U14

K01 – wykazuje ostrożność i krytycyzm w rozpoznawaniu poszczególnych taksonów owadów. K_K06

K02 – wykazuje gotowość do uczenia się przez całe życie i korzystania z pomocy specjalistów. K_K01

K03 – z zaangażowaniem podchodzi do wykonywanych zadań, szanuje pracę własną i innych. K_K06

K04 – jest odpowiedzialny za powierzany sprzęt oraz za bezpieczeństwo pracy własnej i innych. K_K06

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Wymagania wstępne: preferowana wiedza z zakresu podstaw entomologii na poziomie szkoły średniej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Lucyna Twerd
Prowadzący grup: Anna Sobieraj-Betlińska, Lucyna Twerd
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 – opisuje budowę morfologiczną owadów. K_W04

W02 – wskazuje zależności pomiędzy budową poszczególnych typów odnóży a środowiskiem życia owadów. K_W04

W03 – tłumaczy zależności pomiędzy budową aparatu gębowego owadów a rodzajem pobieranego przez nie pokarmu. K_W04

W04 – objaśnia typy rozwoju owadów oraz rozpoznaje larwy i poczwarki. K_W04

W05 – wymienia gatunki owadów chronionych. K_W10

W06 – wymienia gatunki wykorzystywane w monitoringu przyrodniczym oraz wyjaśnia ich znaczenie. K_W10

W07 – ma wiedzę na temat pozytywnego i negatywnego znaczenia owadów oraz możliwości ich wykorzystania w ocenie jakości środowiska oraz w innych dziedzinach. K_W05

W08 – zna aktualną systematykę owadów. K_W04

U01 – wykorzystuje wiedzę teoretyczną o owadach do ich praktycznej identyfikacji. K_U01

U02 – korzysta z klucza do oznaczania owadów. K_U01

U03 – interpretuje zasady wypełniania kart obserwacji gatunku dla stanowiska. K_U04

U04 – ocenia zasoby, zagrożenia i sens ochrony entomofauny. K_U14

K01 – wykazuje ostrożność i krytycyzm w rozpoznawaniu poszczególnych taksonów owadów. K_K06

K02 – wykazuje gotowość do uczenia się przez całe życie i korzystania z pomocy specjalistów. K_K01

K03 – z zaangażowaniem podchodzi do wykonywanych zadań, szanuje pracę własną i innych. K_K06

K04 – jest odpowiedzialny za powierzany sprzęt oraz za bezpieczeństwo pracy własnej i innych. K_K06

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Wymagania wstępne: preferowana wiedza z zakresu podstaw entomologii na poziomie szkoły średniej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Lucyna Twerd
Prowadzący grup: Anna Sobieraj-Betlińska, Lucyna Twerd
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.