Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Techniki pracy terenowej z hydrobiologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-OS24TPTzH-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Techniki pracy terenowej z hydrobiologii
Jednostka: Kolegium III
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Kurs terenowy, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Martyna Bąkowska
Prowadzący grup: Martyna Bąkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Kurs terenowy - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Efekty kierunkowe

WIEDZA

K_W01 opisuje zjawiska fizyczne, chemiczne i biologiczne zachodzące w przyrodzie

K_W12 tłumaczy uwarunkowania geologiczne, geomorfologiczne, hydrologiczne i klimatyczne funkcjonowania przyrody

UMIEJĘTNOŚCI

K_U03 interpretuje obserwacje i pomiary oraz na ich podstawie wyciąga poprawne wnioski

K_U09 przeprowadza proste obserwacje i pomiary w terenie pod nadzorem opiekuna

KOMPETENCJE

K_K09 wykazuje zainteresowanie podstawowymi zjawiskami i procesami przyrodniczymi

Efekty modułowe

WIEDZA

W01 opisuje metody badań hydrobiologicznych

W02 wyjaśnia wpływ czynników abiotycznych na funkcjonowanie ekosystemów wodnych

UMIEJĘTNOŚCI

U01 – interpretuje wyniki pomiarów hydrobiologicznych w terenie.

U02 - przeprowadza pomiary hydrobiologiczne w terenie pod nadzorem opiekuna.

KOMPETENCJE

K_K01 wykazuje zainteresowanie podstawowymi zjawiskami i procesami przyrodniczymi


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Kurs terenowy, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Martyna Bąkowska
Prowadzący grup: Martyna Bąkowska, Paweł Napiórkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Kurs terenowy - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Efekty kierunkowe

WIEDZA

K_W01 opisuje zjawiska fizyczne, chemiczne i biologiczne zachodzące w przyrodzie

K_W12 tłumaczy uwarunkowania geologiczne, geomorfologiczne, hydrologiczne i klimatyczne funkcjonowania przyrody

UMIEJĘTNOŚCI

K_U03 interpretuje obserwacje i pomiary oraz na ich podstawie wyciąga poprawne wnioski

K_U09 przeprowadza proste obserwacje i pomiary w terenie pod nadzorem opiekuna

KOMPETENCJE

K_K09 wykazuje zainteresowanie podstawowymi zjawiskami i procesami przyrodniczymi

Efekty modułowe

WIEDZA

W01 opisuje metody badań hydrobiologicznych

W02 wyjaśnia wpływ czynników abiotycznych na funkcjonowanie ekosystemów wodnych

UMIEJĘTNOŚCI

U01 – interpretuje wyniki pomiarów hydrobiologicznych w terenie.

U02 - przeprowadza pomiary hydrobiologiczne w terenie pod nadzorem opiekuna.

KOMPETENCJE

K_K01 wykazuje zainteresowanie podstawowymi zjawiskami i procesami przyrodniczymi


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Kurs terenowy, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Martyna Bąkowska
Prowadzący grup: Martyna Bąkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Kurs terenowy - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Kurs terenowy, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Martyna Bąkowska
Prowadzący grup: Martyna Bąkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Kurs terenowy - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.