Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Biogeografia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-OS35B-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Biogeografia
Jednostka: Kolegium III
Grupy: Ochrona środowiska, 3 rok, 5 semestr, SP
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Marquardt
Prowadzący grup: Tomasz Marquardt, Małgorzata Mazur
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W_01 – rozpoznaje zasięgi geograficzne roślin i zwierząt oraz objaśnia ich historyczne i ekologiczne uwarunkowania;


W_02 – objaśnia znaczenie taksonów endemicznych dla stopnia zróżnicowania flor i faun krain fito- i zoogeograficznych;


W_03 – rozróżnia główne biomy Ziemi pod względem florystycznym, faunistycznym i ekologicznym;


W_04 - charakteryzuje najważniejsze dla flory i fauny Polski elementy geograficzne;


U_01 – jest zdolny do rozumnego korzystania z różnorodnych materiałów kartograficznych, w tym atlasów zasięgowych, map izopoli i innych;


U_02 – interpretuje zależności między udziałem biomasy, produktywności pierwotnej i udziału form życiowych roślin, a podziałem na biomy lądowe Ziemi;


U_03 – umie sporządzać i analizować mapy rozmieszczenia roślin i zwierząt;


U_04 – przeprowadza porównawczą analizę flor i faun stosując wskaźniki liczbowe odnoszące się do różnych poziomów systematycznych;


K_01 – jest świadomy jakie czynniki mają wpływ na zróżnicowanie geograficzne szaty roślinnej i fauny Ziemi;


K_02 - aktywnie pracuje samodzielnie i współpracuje w grupie rozwiązując problemy i wykonując powierzone zadania.Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

zaliczone przedmioty: botanika, zoologia

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Marquardt
Prowadzący grup: Tomasz Marquardt, Małgorzata Mazur
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W_01 – rozpoznaje zasięgi geograficzne roślin i zwierząt oraz objaśnia ich historyczne i ekologiczne uwarunkowania;


W_02 – objaśnia znaczenie taksonów endemicznych dla stopnia zróżnicowania flor i faun krain fito- i zoogeograficznych;


W_03 – rozróżnia główne biomy Ziemi pod względem florystycznym, faunistycznym i ekologicznym;


W_04 - charakteryzuje najważniejsze dla flory i fauny Polski elementy geograficzne;


U_01 – jest zdolny do rozumnego korzystania z różnorodnych materiałów kartograficznych, w tym atlasów zasięgowych, map izopoli i innych;


U_02 – interpretuje zależności między udziałem biomasy, produktywności pierwotnej i udziału form życiowych roślin, a podziałem na biomy lądowe Ziemi;


U_03 – umie sporządzać i analizować mapy rozmieszczenia roślin i zwierząt;


U_04 – przeprowadza porównawczą analizę flor i faun stosując wskaźniki liczbowe odnoszące się do różnych poziomów systematycznych;


K_01 – jest świadomy jakie czynniki mają wpływ na zróżnicowanie geograficzne szaty roślinnej i fauny Ziemi;


K_02 - aktywnie pracuje samodzielnie i współpracuje w grupie rozwiązując problemy i wykonując powierzone zadania.Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

zaliczone przedmioty: botanika, zoologia

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Marquardt
Prowadzący grup: Tomasz Marquardt, Małgorzata Mazur
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W_01 – rozpoznaje zasięgi geograficzne roślin i zwierząt oraz objaśnia ich historyczne i ekologiczne uwarunkowania;


W_02 – objaśnia znaczenie taksonów endemicznych dla stopnia zróżnicowania flor i faun krain fito- i zoogeograficznych;


W_03 – rozróżnia główne biomy Ziemi pod względem florystycznym, faunistycznym i ekologicznym;


W_04 - charakteryzuje najważniejsze dla flory i fauny Polski elementy geograficzne;


U_01 – jest zdolny do rozumnego korzystania z różnorodnych materiałów kartograficznych, w tym atlasów zasięgowych, map izopoli i innych;


U_02 – interpretuje zależności między udziałem biomasy, produktywności pierwotnej i udziału form życiowych roślin, a podziałem na biomy lądowe Ziemi;


U_03 – umie sporządzać i analizować mapy rozmieszczenia roślin i zwierząt;


U_04 – przeprowadza porównawczą analizę flor i faun stosując wskaźniki liczbowe odnoszące się do różnych poziomów systematycznych;


K_01 – jest świadomy jakie czynniki mają wpływ na zróżnicowanie geograficzne szaty roślinnej i fauny Ziemi;


K_02 - aktywnie pracuje samodzielnie i współpracuje w grupie rozwiązując problemy i wykonując powierzone zadania.Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

zaliczone przedmioty: botanika, zoologia

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-13

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Marquardt
Prowadzący grup: Tomasz Marquardt, Małgorzata Mazur
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.