Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ochrona różnorodności biologicznej grzybów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-OS35ORBG-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ochrona różnorodności biologicznej grzybów
Jednostka: Kolegium III
Grupy: Ochrona środowiska, 3 rok, 5 semestr, SP
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć do wyboru

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Kieliszewska-Rokicka
Prowadzący grup: Anna Frymark-Szymkowiak, Barbara Kieliszewska-Rokicka, Jolanta Tyburska-Woś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 – Student wymienia metody stosowane do ochrony różnorodności biologicznej grzybów (K_W07);

W02 – Student charakteryzuje podstawowe regulacje prawa dotyczące ochrony grzybów (K_W09,);

W03 – Student omawia metody terenowe stosowane do badania różnorodności biologicznej grzybów (K_W12);

U01 – Student identyfikuje na podstawie kluczy gatunki grzybów chronionych (K_U01);

U02 – Student korzysta z informacji źródłowych (w tym zawartych w źródłach elektronicznych) w języku polskim i obcym na poziomie B2 (K_U05)

K_01 – Student jest wrażliwy na globalne i lokalne zagrożenia przyrody (K_K01);

K_02 – Student wykazuje zainteresowanie podstawowymi zjawiskami i procesami przyrodniczymi (K_K02);

K_03 – Student wykazuje twórczą postawę w zdobywaniu wiedzy szanując własność intelektualną innych autorów (K_K04).
Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Wiadomości z systematyki i biologii grzybów w zakresie studiów biologia I°

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Kieliszewska-Rokicka
Prowadzący grup: Barbara Kieliszewska-Rokicka, Jolanta Tyburska-Woś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 – Student wymienia metody stosowane do ochrony różnorodności biologicznej grzybów (K_W07);

W02 – Student charakteryzuje podstawowe regulacje prawa dotyczące ochrony grzybów (K_W09,);

W03 – Student omawia znaczenie różnorodności biologicznej grzybów w ekosystemach (K_W06);

U01 – Student identyfikuje na podstawie kluczy gatunki grzybów chronionych (K_U01);

U02 – Student korzysta z informacji źródłowych (w tym zawartych w źródłach elektronicznych) w języku polskim i obcym na poziomie B2 (K_U05)

K_01 – Student jest wrażliwy na globalne i lokalne zagrożenia przyrody (K_K01);

K_02 – Student wykazuje zainteresowanie podstawowymi zjawiskami i procesami przyrodniczymi (K_K02);

K_03 – Student wykazuje twórczą postawę w zdobywaniu wiedzy szanując własność intelektualną innych autorów (K_K04).
Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Wiadomości z systematyki i biologii grzybów w zakresie studiów biologia I°

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Kieliszewska-Rokicka
Prowadzący grup: Barbara Kieliszewska-Rokicka, Magdalena Kulczyk-Skrzeszewska, Jolanta Tyburska-Woś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 – Student wymienia metody stosowane do ochrony różnorodności biologicznej grzybów (K_W07);

W02 – Student charakteryzuje podstawowe regulacje prawa dotyczące ochrony grzybów (K_W09,);

W03 – Student omawia znaczenie różnorodności biologicznej grzybów w ekosystemach (K_W06);

U01 – Student identyfikuje na podstawie kluczy gatunki grzybów chronionych (K_U01);

U02 – Student korzysta z informacji źródłowych (w tym zawartych w źródłach elektronicznych) w języku polskim i obcym na poziomie B2 (K_U05)

K_01 – Student jest wrażliwy na globalne i lokalne zagrożenia przyrody (K_K01);

K_02 – Student wykazuje zainteresowanie podstawowymi zjawiskami i procesami przyrodniczymi (K_K02);

K_03 – Student wykazuje twórczą postawę w zdobywaniu wiedzy szanując własność intelektualną innych autorów (K_K04).
Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Wiadomości z systematyki i biologii grzybów w zakresie studiów biologia I°

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-13

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Tyburska-Woś
Prowadzący grup: Jolanta Tyburska-Woś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 – Student wymienia metody stosowane do ochrony różnorodności biologicznej grzybów (K_W07);

W02 – Student charakteryzuje podstawowe regulacje prawa dotyczące ochrony grzybów (K_W06,);

W03 – Student omawia znaczenie różnorodności biologicznej grzybów w ekosystemach (K_W13);

U01 – Student identyfikuje na podstawie kluczy gatunki grzybów chronionych (K_U01);

U02 – Student korzysta z informacji źródłowych (w tym zawartych w źródłach elektronicznych) w języku polskim i obcym na poziomie B2 (K_U04);

K01 – Student jest wrażliwy na globalne i lokalne zagrożenia przyrody (K_K08);

K02 – Student wykazuje zainteresowanie podstawowymi zjawiskami i procesami przyrodniczymi (K_K09);

K03 – Student wykazuje twórczą postawę w zdobywaniu wiedzy szanując własność intelektualną innych autorów (K_K10).
Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Wiadomości z systematyki i biologii grzybów w zakresie studiów biologia I°


Bilans pracy studenta:

1 ECTS - 25 godzin

1. Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

- udział w wykładach: 15 godz. (0,6 ECTS),

- udział w laboratoriach: 30 godz. (1,2 ECTS),

- konsultacje: 12 godz. (0,5 ECTS)

- przeprowadzenie zaliczenia: 6 godz. (0,24 ECTS),

Łączny nakład pracy studenta wynosi 63 godziny, co odpowiada 2,5 ECTS


2. Nakład pracy związany z pracę indywidualną studenta:

- przygotowanie sprawozdań z ćwiczeń: 20 godz. (0,8 ECTS)

- przygotowanie do kolokwium laboratoria: 22 godz.(0,9 ECTS)

- przygotowanie do kolokwium wykład: 20 godz.(0,8 ECTS)

Łączny nakład pracy studenta wynosi 62 godzin, co odpowiada 2,5 ECTSOpisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.