Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyka zawodowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-OS35PZ-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyka zawodowa
Jednostka: Kolegium III
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć do wyboru

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka zawodowa, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Hoffmann
Prowadzący grup: Renata Hoffmann
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Praktyka zawodowa - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01: posiada wiedzę dotyczącą struktury, statusu prawnego, regulaminu i zadań jednostki prowadzącej praktykę zawodową (K_W15)

W02: charakteryzuje cele, formy i techniki pracy, organizację pracy oraz obowiązki pracowników jednostki prowadzącej praktykę zawodową (K_W15)

W03: zna teoretyczne podstawy obsługi sprzętu laboratoryjnego i aparatury oraz procedury stosowane w jednostce prowadzącej praktykę zawodową (K_W15)

W04: wymienia zastosowania urządzeń i procedur stosowanych w działalności naukowo-badawczej/usługowej realizowanej w jednostce prowadzącej praktykę zawodową (K_W15)

U01: korzysta z aparatury i sprzętu pomocniczego wykorzystywanego w działalności jednostki prowadzącej praktykę zawodową (K_U09, K_U10)

U02: potrafi wskazać sprzęt oraz procedury niezbędne do realizacji określonych zadań w ramach działalności jednostki prowadzącej praktykę zawodową (K_U09, K_U10)

U03: obserwuje i przejmuje wzorce pracy naukowo-badawczej/usługowej i administracyjnej stosowane w jednostce prowadzącej praktykę zawodową (K_U09, K_U10)

U04: wykazuje umiejętność sporządzania dokumentacji działalności naukowo-badawczej/usługowej realizowanej w jednostce prowadzącej praktykę zawodową (K_U12)

K01: jest świadomy konieczności ciągłego pogłębiania swojej wiedzy oraz umiejętności i kompetencji niezbędnych w pracy zawodowej i życiu społecznym (K_K01)

K02: świadomie podejmuje decyzje w zakresie realizacji zadań powierzonych w jednostce prowadzącej praktykę zawodową (K_K02, K_K06)

K03: w trakcie praktyki zawodowej stosuje zasady etyki zawodowej z poszanowaniem własności intelektualnej (K_K02, K_K06)

K04: potrafi współpracować w grupie, przyjmując w niej różne role (K_K02, K_K06)

K05: jest odpowiedzialny za powierzane zadania oraz sprzęt niezbędny do ich realizacji (K_K02, K_K06)
Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

wiedza i umiejętności z przedmiotów realizowanych na I i II roku studiów kierunku ochrony środowiska

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.