Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Teledetekcja i GIS w ochronie i kształtowaniu środowiska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-OS35TiG-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Teledetekcja i GIS w ochronie i kształtowaniu środowiska
Jednostka: Kolegium III
Grupy: Ochrona środowiska, 3 rok, 5 semestr, SP
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Lucyna Twerd
Prowadzący grup: Anna Sobieraj-Betlińska, Lucyna Twerd
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 – rozumie podstawowe pojęcia dotyczące GIS K_W15

W02 – zna źródła oraz zasady pozyskiwania, przetwarzania i wizualizacji danych geograficznych K_W13

W03 – zna możliwości wykorzystania baz danych oraz oprogramowania używanego w systemach GIS K_W13

U01 – potrafi obsługiwać odbiornik GPS, za pomocą którego pozyskuje informacje o środowisku, które następnie gromadzi w tworzonej bazie danych K_U03

U02 – potrafi obsługiwać podstawowe funkcje programu open source gis, tj. QGIS K_ U06

U03 – potrafi obsługiwać program MAPAUTM K_ U06

U04 – potrafi pracować z portalami internetowymi zapewniającymi dostęp do usług danych przestrzennych K_ U06

U05 – sporządza w sposób poprawny sprawozdania K_ U09

K01 – zdaje sobie sprawę z potrzeby ciągłego aktualizowania własnej wiedzy przyrodniczej K_K03

K03 – wykazuje dbałość o bezpieczeństwo pracy w laboratorium i w terenie oraz jest odpowiedzialny za powierzony sprzęt K_K07

K04 – pracuje samodzielnie i zespołowo K_K08


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

brak wymagań wstępnych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Lucyna Twerd
Prowadzący grup: Anna Sobieraj-Betlińska, Lucyna Twerd
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 – rozumie podstawowe pojęcia dotyczące GIS K_W15

W02 – zna źródła oraz zasady pozyskiwania, przetwarzania i wizualizacji danych geograficznych K_W13

W03 – zna możliwości wykorzystania baz danych oraz oprogramowania używanego w systemach GIS K_W13

U01 – potrafi obsługiwać odbiornik GPS, za pomocą którego pozyskuje informacje o środowisku, które następnie gromadzi w tworzonej bazie danych K_U03

U02 – potrafi obsługiwać podstawowe funkcje programu open source gis, tj. QGIS K_ U06

U03 – potrafi obsługiwać program MAPAUTM K_ U06

U04 – potrafi pracować z portalami internetowymi zapewniającymi dostęp do usług danych przestrzennych K_ U06

U05 – sporządza w sposób poprawny sprawozdania K_ U09

K01 – zdaje sobie sprawę z potrzeby ciągłego aktualizowania własnej wiedzy przyrodniczej K_K03

K03 – wykazuje dbałość o bezpieczeństwo pracy w laboratorium i w terenie oraz jest odpowiedzialny za powierzony sprzęt K_K07

K04 – pracuje samodzielnie i zespołowo K_K08


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

brak wymagań wstępnych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Lucyna Twerd
Prowadzący grup: Anna Sobieraj-Betlińska, Lucyna Twerd
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 – rozumie podstawowe pojęcia dotyczące GIS K_W15

W02 – zna źródła oraz zasady pozyskiwania, przetwarzania i wizualizacji danych geograficznych K_W13

W03 – zna możliwości wykorzystania baz danych oraz oprogramowania używanego w systemach GIS K_W13

U01 – potrafi obsługiwać odbiornik GPS, za pomocą którego pozyskuje informacje o środowisku, które następnie gromadzi w tworzonej bazie danych K_U03

U02 – potrafi obsługiwać podstawowe funkcje programu open source gis, tj. QGIS K_ U06

U03 – potrafi obsługiwać program MAPAUTM K_ U06

U04 – potrafi pracować z portalami internetowymi zapewniającymi dostęp do usług danych przestrzennych K_ U06

U05 – sporządza w sposób poprawny sprawozdania K_ U09

K01 – zdaje sobie sprawę z potrzeby ciągłego aktualizowania własnej wiedzy przyrodniczej K_K03

K03 – wykazuje dbałość o bezpieczeństwo pracy w laboratorium i w terenie oraz jest odpowiedzialny za powierzony sprzęt K_K07

K04 – pracuje samodzielnie i zespołowo K_K08


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

brak wymagań wstępnych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-13

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Lucyna Twerd
Prowadzący grup: Anna Sobieraj-Betlińska, Lucyna Twerd
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 – rozumie podstawowe pojęcia dotyczące GIS K_W15

W02 – zna źródła oraz zasady pozyskiwania, przetwarzania i wizualizacji danych geograficznych K_W13

W03 – zna możliwości wykorzystania baz danych oraz oprogramowania używanego w systemach GIS K_W13

U01 – potrafi obsługiwać odbiornik GPS, za pomocą którego pozyskuje informacje o środowisku, które następnie gromadzi w tworzonej bazie danych K_U03

U02 – potrafi obsługiwać podstawowe funkcje programu open source gis, tj. QGIS K_ U06

U03 – potrafi obsługiwać program MAPAUTM K_ U06

U04 – potrafi pracować z portalami internetowymi zapewniającymi dostęp do usług danych przestrzennych K_ U06

U05 – sporządza w sposób poprawny sprawozdania K_ U09

K01 – zdaje sobie sprawę z potrzeby ciągłego aktualizowania własnej wiedzy przyrodniczej K_K03

K03 – wykazuje dbałość o bezpieczeństwo pracy w laboratorium i w terenie oraz jest odpowiedzialny za powierzony sprzęt K_K07

K04 – pracuje samodzielnie i zespołowo K_K08


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

brak wymagań wstępnych

Bilans pracy studenta:

1. Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

- udział w wykładach: 15 godz. (0,5 ECTS),

- udział w laboratoriach: 15 godz. (0,5 ECTS),

- konsultacje: 4 godz. (0,13 ECTS),

- przeprowadzenie zaliczenia końcowego z wykładu: 2 godz. (0,1 ECTS),

Łączny nakład pracy studenta wynosi 36 godzin, co odpowiada 1,23 ECTS

2. Nakład pracy związany z pracę indywidualną studenta:

- przygotowanie sprawozdań z laboratoriów: 14 godz. (0,46 ECTS)

- przygotowanie do zaliczenia wykładów: 10 godz. (0,3 ECTS)

Łączny nakład pracy studenta wynosi 24 godzin, co odpowiada 0,77 ECTS


Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.