Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zagrożenia środowiska w obszarach salinarnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-OS35ZŚnOS-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zagrożenia środowiska w obszarach salinarnych
Jednostka: Kolegium III
Grupy: Ochrona środowiska, 3 rok, 5 semestr, SP
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć do wyboru

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Lucyna Twerd
Prowadzący grup: Lucyna Twerd
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 – rozumie wpływ soli kamiennej jako surowca mineralnego zawierającego chlorek sodu na środowisko przyrodnicze. K_W08

W02 – zna sposoby zagospodarowania obszarów salinarnych. K_W10

W03 – wymienia czynniki hydrogeologiczne sprzyjające skażeniu wód podziemnych i głębinowych w rejonie eksploatacji wyrobisk oraz zakładów przemysłowych wytwarzających zasolone, poprodukcyjne odpady. K_W10

W04 – zna systematykę roślinności słonolubnej. K_W06

U01 – przeprowadza pomiary parametrów fizyko-chemicznych podłoża metodami analitycznymi. K_U04

U02 – przeprowadza proste obserwacje w terenie pod nadzorem opiekuna. K_U03

U03 – analizuje zmienność morfologiczną oraz strukturę przestrzenną wybranych gatunków halofitów względem parametrów zasolenia podłoża. K_U04

U04 – identyfikuje obszary zasolone na podstawie dostępnych baz danych oraz zdjęć lotniczych. K_U07

U05 – korzysta z informacji źródłowych (w tym zawartych w źródłach elektronicznych) w języku polskim i obcym na poziomie B2 podczas opracowywania referatu. K_U05

U06 – ocenia wpływ zasolenia podłoża na różnorodność zwierząt bezkręgowych. K_U11

U07 – poszukuje przyczyn zaistniałych zagrożeń w obszarach salinarnych oraz wskazuje sposoby ich ograniczania lub neutralizowania. K_U12

K01 – jest wrażliwy na globalne i lokalne zagrożenia przyrody. K_K01

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Lucyna Twerd
Prowadzący grup: Lucyna Twerd
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 – rozumie wpływ soli kamiennej jako surowca mineralnego zawierającego chlorek sodu na środowisko przyrodnicze. K_W08

W02 – zna sposoby zagospodarowania obszarów salinarnych. K_W10

W03 – wymienia czynniki hydrogeologiczne sprzyjające skażeniu wód podziemnych i głębinowych w rejonie eksploatacji wyrobisk oraz zakładów przemysłowych wytwarzających zasolone, poprodukcyjne odpady. K_W10

W04 – zna systematykę roślinności słonolubnej. K_W06

U01 – przeprowadza pomiary parametrów fizyko-chemicznych podłoża metodami analitycznymi. K_U04

U02 – przeprowadza proste obserwacje w terenie pod nadzorem opiekuna. K_U03

U03 – analizuje zmienność morfologiczną oraz strukturę przestrzenną wybranych gatunków halofitów względem parametrów zasolenia podłoża. K_U04

U04 – identyfikuje obszary zasolone na podstawie dostępnych baz danych oraz zdjęć lotniczych. K_U07

U05 – korzysta z informacji źródłowych (w tym zawartych w źródłach elektronicznych) w języku polskim i obcym na poziomie B2 podczas opracowywania referatu. K_U05

U06 – ocenia wpływ zasolenia podłoża na różnorodność zwierząt bezkręgowych. K_U11

U07 – poszukuje przyczyn zaistniałych zagrożeń w obszarach salinarnych oraz wskazuje sposoby ich ograniczania lub neutralizowania. K_U12

K01 – jest wrażliwy na globalne i lokalne zagrożenia przyrody. K_K01

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Lucyna Twerd
Prowadzący grup: Lucyna Twerd
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 – rozumie wpływ soli kamiennej jako surowca mineralnego zawierającego chlorek sodu na środowisko przyrodnicze. K_W08

W02 – zna sposoby zagospodarowania obszarów salinarnych. K_W10

W03 – wymienia czynniki hydrogeologiczne sprzyjające skażeniu wód podziemnych i głębinowych w rejonie eksploatacji wyrobisk oraz zakładów przemysłowych wytwarzających zasolone, poprodukcyjne odpady. K_W10

W04 – zna systematykę roślinności słonolubnej. K_W06

U01 – przeprowadza pomiary parametrów fizyko-chemicznych podłoża metodami analitycznymi. K_U04

U02 – przeprowadza proste obserwacje w terenie pod nadzorem opiekuna. K_U03

U03 – analizuje zmienność morfologiczną oraz strukturę przestrzenną wybranych gatunków halofitów względem parametrów zasolenia podłoża. K_U04

U04 – identyfikuje obszary zasolone na podstawie dostępnych baz danych oraz zdjęć lotniczych. K_U07

U05 – korzysta z informacji źródłowych (w tym zawartych w źródłach elektronicznych) w języku polskim i obcym na poziomie B2 podczas opracowywania referatu. K_U05

U06 – ocenia wpływ zasolenia podłoża na różnorodność zwierząt bezkręgowych. K_U11

U07 – poszukuje przyczyn zaistniałych zagrożeń w obszarach salinarnych oraz wskazuje sposoby ich ograniczania lub neutralizowania. K_U12

K01 – jest wrażliwy na globalne i lokalne zagrożenia przyrody. K_K01

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-13

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Lucyna Twerd
Prowadzący grup: Lucyna Twerd
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 – rozumie wpływ soli kamiennej jako surowca mineralnego zawierającego chlorek sodu na środowisko przyrodnicze. K_W08

W02 – zna sposoby zagospodarowania obszarów salinarnych. K_W10

W03 – wymienia czynniki hydrogeologiczne sprzyjające skażeniu wód podziemnych i głębinowych w rejonie eksploatacji wyrobisk oraz zakładów przemysłowych wytwarzających zasolone, poprodukcyjne odpady. K_W10

W04 – zna systematykę roślinności słonolubnej. K_W06

U01 – przeprowadza pomiary parametrów fizyko-chemicznych podłoża metodami analitycznymi. K_U04

U02 – przeprowadza proste obserwacje w terenie pod nadzorem opiekuna. K_U03

U03 – analizuje zmienność morfologiczną oraz strukturę przestrzenną wybranych gatunków halofitów względem parametrów zasolenia podłoża. K_U04

U04 – identyfikuje obszary zasolone na podstawie dostępnych baz danych oraz zdjęć lotniczych. K_U07

U05 – korzysta z informacji źródłowych (w tym zawartych w źródłach elektronicznych) w języku polskim i obcym na poziomie B2 podczas opracowywania referatu. K_U05

U06 – ocenia wpływ zasolenia podłoża na różnorodność zwierząt bezkręgowych. K_U11

U07 – poszukuje przyczyn zaistniałych zagrożeń w obszarach salinarnych oraz wskazuje sposoby ich ograniczania lub neutralizowania. K_U12

K01 – jest wrażliwy na globalne i lokalne zagrożenia przyrody. K_K01

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

brak

Bilans pracy studenta:

1. Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

- udział w wykładach: 15 godz. (0,5 ECTS),

- udział w laboratoriach: 30 godz. (1 ECTS),

- konsultacje: 5 godz. (0,2 ECTS),

-przeprowadzenie egzaminu z wykładów: 2 godz. (0,1 ECTS),

Łączny nakład pracy studenta wynosi 52 godzin, co odpowiada 1,8 ECTS

2. Nakład pracy związany z pracę indywidualną studenta:

- przygotowanie sprawozdań, kart pracy z laboratoriów: 10 godz. (0,3 ECTS)

- przygotowanie do kolokwium z laboratoriów: 10 godz. (0,3 ECTS)

- przygotowanie do egzaminu z wykładów: 18 godz. (0,6 ECTS)

Łączny nakład pracy studenta wynosi 38 godzin, co odpowiada 1,2 ECTS


Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.