Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Bioindykacja i monitoring środowiska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-OS36BiMS-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Bioindykacja i monitoring środowiska
Jednostka: Kolegium III
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Lucyna Twerd
Prowadzący grup: Martyna Bąkowska, Paweł Napiórkowski, Cezary Toma, Lucyna Twerd
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01: opisuje metody i techniki stosowane w szacowaniu wartości ekologicznej i jakości zasobów środowiska oraz w ich ochronie. K_W10

U01: planuje i wykonuje proste analizy dotyczące waloryzacji przyrodniczej oraz oceny jakości środowiska pod nadzorem i samodzielnie. K_U02

U02: wykorzystuje dostępne narzędzia do oceny stanu środowiska. K_U11

U03: interpretuje wyniki pomiarów monitoringowych oraz na ich podstawie wyciąga poprawne wnioski o stanie środowiska, zagrożeniach i możliwości regeneracyjnych. K_U07

U04: potrafi wykonać obliczenia matematyczne służące ocenie stanu ekologicznego ekosystemów. K_U08

U05: potrafi prawidłowo przygotować i zaprezentować wyniki pomiarów stosując różne metody wizualizacji. K_U06

U06: identyfikuje na podstawie kluczy oraz innych dostępnych narzędzi, elementy przyrody ożywionej. K_U01

K01: stale aktualizuje wiedzę z zakresu bioindykacji i metod monitoringu. K_K03

K02: wykonuje analizy z wykorzystaniem powierzonego sprzętu laboratoryjnego. K_K06

K03: dostrzega znaczenie prawidłowej oceny stanu ekologicznego ekosystemów. K_K01

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Wiedza i umiejętności z przedmiotów ekologia ogólna, zoologia i botanika.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Napiórkowski
Prowadzący grup: Martyna Bąkowska, Natalia Mrozińska, Paweł Napiórkowski, Cezary Toma
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Napiórkowski
Prowadzący grup: Martyna Bąkowska, Paweł Napiórkowski, Cezary Toma
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Napiórkowski
Prowadzący grup: Martyna Bąkowska, Paweł Napiórkowski, Krystian Obolewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.