Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ochrona wód i gospodarka wodno-ściekowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-OS36OWGWS-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ochrona wód i gospodarka wodno-ściekowa
Jednostka: Kolegium III
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Dembowska
Prowadzący grup: Ewa Dembowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 Student opisuje zjawiska fizyczne, chemiczne i biologiczne zachodzące w środowisku wodnym

W02 Student rozumie relacje między środowiskiem a organizmami

W03 Student rozumie związki pomiędzy środowiskiem, zdrowiem człowieka i uwarunkowaniami gospodarczymi

W04 Student charakteryzuje problemy dotyczące ochrony wód w Polsce i zna sposoby ograniczania zagrożeń środowiska wodnego

U01 Student identyfikuje na podstawie kluczy organizmy wskaźnikowe zasiedlające zbiorniki wodne

U02 Student interpretuje obserwacje i pomiary fizyczno-chemiczne i biologiczne i poszukuje przyczyn zagrożeń środowiska wodnego

K01 Student jest wrażliwy na lokalne i globalne zagrożenia środowiska naturalnego

K02 Student dąży do stałego aktualizowania wiedzy z zakresu ochrony wód

K03 Student krytycznie podchodzi do informacji przekazywanych przez media w zakresie ochrony i gospodarowania zasobami wodnymi


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Podstawowa wiedza z zakresu chemii środowiska, ekologii i hydrobiologii.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Dembowska
Prowadzący grup: Ewa Dembowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Dembowska
Prowadzący grup: Ewa Dembowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Dembowska
Prowadzący grup: Ewa Dembowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.