Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Systemy zarządzania w PN-EN-ISO

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-BHP23ISO-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Systemy zarządzania w PN-EN-ISO
Jednostka: Kolegium III
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć do wyboru

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Trafarski
Prowadzący grup: Andrzej Trafarski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 – posiada wiedzę na temat Systemów zarządzania jakością w normach PN-EN-ISO. Zna podstawowe definicje z zakresu SZJ

W02 – ma wiedzę o stanie obecnym obowiązujących norm i dyrektyw .

W03 - posiada wiedzę z zakresu zasad, metod i narzędzi stosowanych w SZJ w celu identyfikacji i eliminacji zagrożeń oraz ciągłego doskonalenia systemu.

U01 – potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji projektu z zakresu doskonalenia systemu zarządzania jakością

U02 – potrafi odszukać i poprawnie zinterpretować informacje zawarte w normach PN-EN-ISO

U03 - potrafi pracować indywidualnie i w zespole oraz jako lider zespołu; potrafi podzieli zakres pracy na członków zespołu; umie oszacować czas potrzebny na realizację zadania zarówno indywidualnego jak i zespołowego; potrafi opracować i zrealizować harmonogram prac zapewniający dotrzymanie terminów.

U04 - potrafi opisać podstawowe umiejętności niezbędne do pracy w środowisku przemysłowym oraz omówić typowy zbiór zasad bezpieczeństwa.

U05 - potrafi wskazać elementy systemu odpowiadające za najwyższe zagrożenie i generujące koszty związane z produktem niezgodnym.

U06 - potrafi dobrać metodę badania jakości i tworzyć dokumentację.

U07 – stosując metody i narzędzia systemu doskonalenia jakości potrafi wskazać elementy systemu odpowiadające za wadliwą pracę systemu i stwarzające najwyższe zagrożenie. Potrafi stosować narzędzia zarządzania jakością w oparciu o normy.

U08 - potrafi przedstawić aspekty pracy związanej z systemami zarządzania bezpieczeństwem i wykorzystać do tego celu technologię informacyjną.

U09 – w prowadzonych projektach potrafi dostrzegać aspekty pozatechniczne, w tym środowiskowe, ekonomiczne i prawne.

K01 - na podstawie metod badawczych potrafi określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania.

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Matematyka. Identyfikacja i analiza zagrożeń.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Trafarski
Prowadzący grup: Małgorzata Łazarska, Andrzej Trafarski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 – posiada wiedzę na temat Systemów zarządzania jakością w normach PN-EN-ISO. Zna podstawowe definicje z zakresu SZJ

W02 – ma wiedzę o stanie obecnym obowiązujących norm i dyrektyw .

W03 - posiada wiedzę z zakresu zasad, metod i narzędzi stosowanych w SZJ w celu identyfikacji i eliminacji zagrożeń oraz ciągłego doskonalenia systemu.

U01 – potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji projektu z zakresu doskonalenia systemu zarządzania jakością

U02 – potrafi odszukać i poprawnie zinterpretować informacje zawarte w normach PN-EN-ISO

U03 - potrafi pracować indywidualnie i w zespole oraz jako lider zespołu; potrafi podzieli zakres pracy na członków zespołu; umie oszacować czas potrzebny na realizację zadania zarówno indywidualnego jak i zespołowego; potrafi opracować i zrealizować harmonogram prac zapewniający dotrzymanie terminów.

U04 - potrafi opisać podstawowe umiejętności niezbędne do pracy w środowisku przemysłowym oraz omówić typowy zbiór zasad bezpieczeństwa.

U05 - potrafi wskazać elementy systemu odpowiadające za najwyższe zagrożenie i generujące koszty związane z produktem niezgodnym.

U06 - potrafi dobrać metodę badania jakości i tworzyć dokumentację.

U07 – stosując metody i narzędzia systemu doskonalenia jakości potrafi wskazać elementy systemu odpowiadające za wadliwą pracę systemu i stwarzające najwyższe zagrożenie. Potrafi stosować narzędzia zarządzania jakością w oparciu o normy.

U08 - potrafi przedstawić aspekty pracy związanej z systemami zarządzania bezpieczeństwem i wykorzystać do tego celu technologię informacyjną.

U09 – w prowadzonych projektach potrafi dostrzegać aspekty pozatechniczne, w tym środowiskowe, ekonomiczne i prawne.

K01 - na podstawie metod badawczych potrafi określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania.

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Matematyka. Identyfikacja i analiza zagrożeń.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.