Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawna ochrona pracy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-BHP23PO-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawna ochrona pracy
Jednostka: Kolegium III
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Woźniak
Prowadzący grup: Wojciech Woźniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Umiejętności:

Posługuje się definicjami zawartymi w Kodeksie pracy. Zna zakres działania organów kontroli i nadzoru nad warunkami pracy. Zna obowiązki pracodawcy i pracownika oraz zakres odpowiedzialności.

Zna zakres prowadzonej dokumentacji pracowniczej, posiada umiejętność wskazania właściwych nazw i specjalności występujących na rynku pracy, zna treść świadectwa pracy oraz termin jego wydawania.

Zna zasady rozliczania należności przysługujących z tytułu podróży służbowej.

Zna zasady rozdziału środków zgromadzonych na zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

Umie wskazać rodzaje prac wzbronionych jak i dozwolonych do wykonywania przez kobiety oraz młodocianych,

Zna normy czasu pracy oraz przypadki kiedy czas pracy może lub nie może być wydłużony.

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Wiedza:

Zna treść ustaw: Kodeks pracy, ustawy o PIP, ustawy o PISanit, ustawy o SIP, o ochronie danych osobowych, o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

Zna treść rozporządzeń w sprawie: prowadzenia akt osobowych pracownika, klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy, należności z tytułu podróży służbowej, sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy, odpowiedzialności materialnej pracowników, świadectwa pracy, prac uciążliwych dla kobiet, przygotowania zawodowego młodocianych, zatrudniania młodocianych przy pracach lekkich, pracach wzbronionych młodocianym, zna przepisy o ograniczeniu handlu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Woźniak
Prowadzący grup: Wojciech Woźniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.