Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Normalizacja i certyfikacja w bezpieczeństwie pracy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-BHP36NICWBP-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Normalizacja i certyfikacja w bezpieczeństwie pracy
Jednostka: Kolegium III
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć do wyboru

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Woźniak
Prowadzący grup: Wojciech Woźniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Umie wymienić: podmioty które są uprawnione do kontroli wyrobów, rodzaje środków prawnych wydawanych przez te podmioty, cel i zasady normalizacji krajowej, konsekwencje nieprzestrzegania odpowiednich przepisów.

Zna pojęcie normalizacji i certyfikacji.

Wie jakie informacje powinny być zwarte na wyrobach, w instrukcjach oraz w deklaracjach zgodności. Umie dokonać oceny wyrobu pod względem jego zgodności z wymaganiami dyrektyw.


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Zna treść ustaw: o systemie oceny zgodności, systemach oceny zgodności i nadzoru rynku, o normalizacji.

Zna treść rozporządzeń w sprawie: zasadniczych wymagań dla maszyn, zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego, zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej.

Zna rodzaje wyrobów wprowadzonych do obrotu lub oddanych do użytku objętych nadzorem rynku przez organy Państwowej Inspekcji Pracy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Woźniak
Prowadzący grup: Wojciech Woźniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Woźniak
Prowadzący grup: Wojciech Woźniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.