Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Organizacja i zarządzanie służb BHP i SIP

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-BHP36OiZ-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Organizacja i zarządzanie służb BHP i SIP
Jednostka: Kolegium III
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć do wyboru

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Woźniak
Prowadzący grup: Marcin Woźniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Student:

Prace domowe:

U1 – potrafi sporządzić dokumenty związane z uprawnieniami SIP

U2 – potrafi sporządzić opracowanie dotyczące zadań służby BHP

Kolokwium:

U3 – potrafi określić sposoby praktycznego rozwiązywania problemów, które należy uregulować poprzez wydanie zalecenia SIP.

U4 - potrafi wskazać nieprawidłowości dotyczące obszaru działania SIP i służb BHP

U5 – potrafi omówić uprawnienia służby BHP

Ćwiczenia laboratoryjne:

U6 – potrafi ustalić sformułować treści zaleceń SIP

U7 – potrafi analizować zebrane materiały

U10 – potrafi określić zakres tematyczny dotyczący obszarów działania służby BHP

U8 – umie oszacować czas niezbędny na wykonanie zadania

U9 – potrafi pracować w zespole i indywidualnie

Zaliczenie:

W1 – ma wiedzę o kwalifikacjach pracowników służb BHP oraz organizacji tej służby, w zakresie umiejętności praktycznego rozwiązywania problemów związanych z zakresem działania służby bhp, umiejętności praktycznego rozwiązywania problemów związanych z zakresem działania społecznej inspekcji pracy, procedur dotyczących wykorzystywania uprawnień służby BHP i SIP, działalności komisji bhp, organizacji i ochrony SIP w zakładzie

U10 – potrafi określić zakres tematyczny dotyczący obszarów działania służby bhp

U11 – potrafi ustalić, jakie materiały są niezbędne do prawidłowego działania SIP w zakładzie

U12 – potrafi dokonać analizy zebranych materiałów

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Przedmioty kierunkowe realizowane w ramach studiów.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Woźniak
Prowadzący grup: Marcin Woźniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Woźniak
Prowadzący grup: Marcin Woźniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.