Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pracownia dyplomowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-BHP47PD-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pracownia dyplomowa
Jednostka: Kolegium III
Grupy: Bezpieczeństwo i higiena pracy, spec. zarządzanie BHP, 4 rok, 7 semestr, SP
Punkty ECTS i inne: 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-11
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Zbigniew Dziamski, Joanna Liszkowska, Joanna Paciorek-Sadowska, Andrzej Trafarski, Bohdan Tsizh
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Dziamski
Prowadzący grup: Łukasz Apiecionek, Grzegorz Domek, Zbigniew Dziamski, Joanna Liszkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Student:

W01 - ma podstawową wiedzę w zakresie metodologii pisania pracy dyplomowej

W02 - zna i rozumie metody pomiaru środowiska pracy, zna metody obliczeniowe niezbędne do analizy wyników badań

U01 - potrafi opracować i zrealizować harmonogram prac badawczych w zakresie BHP

U02 - umie zaplanować i wykonać badania potrzebne do realizacji projektu inżynierskiego właściwie dobierając metody i urządzenia

umożliwiające pomiar podstawowych wielkości środowiska pracy; stosuje zasady bezpieczeństwa i higieny pracy podczas

wykonywania badań

U03 - potrafi przygotować i przedstawić krótką prezentację poświęconą analizie wyników badań własnych związanych z pracą dyplomową

U04 - potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego i przygotować tekst zawierający omówienie wyników

realizacji tego zadania w postaci pracy dyplomowej

K01- potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji zadania określonego przez siebie lub przez promotora pracy

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Przedmioty podstawowe i do wyboru realizowane na studiach I stopnia.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Dziamski
Prowadzący grup: Łukasz Apiecionek, Zbigniew Dziamski, Joanna Liszkowska, Mariusz Winiecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Dziamski, Joanna Liszkowska
Prowadzący grup: Zbigniew Dziamski, Joanna Liszkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.