Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Laboratorium fizyczne II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-FZ12LF2-SD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Laboratorium fizyczne II
Jednostka: Kolegium III
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kazimierz Paprocki
Prowadzący grup: Kazimierz Paprocki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

K_W07 posiada wiedzę z zakresu technik doświadczalnych i obserwacyjnych stosowanych w fizy¬ce (P_W01).

K_W08 zna teoretyczne podstawy budowy i działania aparatury badawczej i pomiarowej w fizyce (P_W02).

K_W09 zna zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w stopniu umożliwiającym samodzielną pracę na stanowisku badawczym lub pomiarowym (P_W03).

K_W12 zna ogólne zasady rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu nauk ścisłych, w szczególności fizyki (P_W04).

K_U02 potrafi planować i przeprowadzać badania doświadczalne z zakresu fizyki oraz opraco¬wy¬wać wyniki tych badań i na tej podstawie wyciągać krytyczne wnioski (P_U01).

K_U03 potrafi stosować analizę niepewności pomiarowych do ilościowego opracowania wyni¬ków pomiarów i wyciągania krytycznych wniosków jakościowych (P_U02)

K_U05 zna podstawowe czasopisma anglojęzyczne z zakresu fizyki znajdujące się na liście czaso¬pism punktowanych i potrafi znajdować w nich niezbędne informacje, a także potrafi ko¬rzys¬tać z naukowych baz danych (P_U03).

K_U06. potrafi przygotować samodzielnie pracę pisemną, w języku polskim, przedstawiającą wy¬ni¬ki przeprowadzonych badań doświadczalnych, przy czym struktura pracy obejmuje opis i uza¬sadnienie celu pracy, przyjętą metodologię badań, wyniki i ich interpretację oraz zna¬czenie na tle innych podobnych badań (P_U04).

K_K01 zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia, potrafi inspiro¬wać i organizować proces uczenia się własny i innych (P_K01)

K_K04 rozumie oraz docenia znaczenie uczciwości intelektualnej w działaniach własnych i innych osób; rozumie odpowiedzialność i konsekwencje etyczne i społeczne związane z niewłaś¬ci¬wą i nierzetelną interpretacją wyników badawczych; postępuje etycznie (P_K02)

K_K05 rozumie potrzebę systematycznego zapoznawania się z czasopismami naukowymi i popu¬larnonaukowymi z dziedziny fizyki w celu poszerzania i pogłębiania wiedzy (P_K03)

K_K06 potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy (P_K04).


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Fizyka ogólna (studia I stopnia),

Laboratorium fizyczne I (studia I stopnia)


Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kazimierz Paprocki
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

K_W07 posiada wiedzę z zakresu technik doświadczalnych i obserwacyjnych stosowanych w fizy¬ce (P_W01).

K_W08 zna teoretyczne podstawy budowy i działania aparatury badawczej i pomiarowej w fizyce (P_W02).

K_W09 zna zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w stopniu umożliwiającym samodzielną pracę na stanowisku badawczym lub pomiarowym (P_W03).

K_W12 zna ogólne zasady rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu nauk ścisłych, w szczególności fizyki (P_W04).

K_U02 potrafi planować i przeprowadzać badania doświadczalne z zakresu fizyki oraz opraco¬wy¬wać wyniki tych badań i na tej podstawie wyciągać krytyczne wnioski (P_U01).

K_U03 potrafi stosować analizę niepewności pomiarowych do ilościowego opracowania wyni¬ków pomiarów i wyciągania krytycznych wniosków jakościowych (P_U02)

K_U05 zna podstawowe czasopisma anglojęzyczne z zakresu fizyki znajdujące się na liście czaso¬pism punktowanych i potrafi znajdować w nich niezbędne informacje, a także potrafi ko¬rzys¬tać z naukowych baz danych (P_U03).

K_U06. potrafi przygotować samodzielnie pracę pisemną, w języku polskim, przedstawiającą wy¬ni¬ki przeprowadzonych badań doświadczalnych, przy czym struktura pracy obejmuje opis i uza¬sadnienie celu pracy, przyjętą metodologię badań, wyniki i ich interpretację oraz zna¬czenie na tle innych podobnych badań (P_U04).

K_K01 zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia, potrafi inspiro¬wać i organizować proces uczenia się własny i innych (P_K01)

K_K04 rozumie oraz docenia znaczenie uczciwości intelektualnej w działaniach własnych i innych osób; rozumie odpowiedzialność i konsekwencje etyczne i społeczne związane z niewłaś¬ci¬wą i nierzetelną interpretacją wyników badawczych; postępuje etycznie (P_K02)

K_K05 rozumie potrzebę systematycznego zapoznawania się z czasopismami naukowymi i popu¬larnonaukowymi z dziedziny fizyki w celu poszerzania i pogłębiania wiedzy (P_K03)

K_K06 potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy (P_K04).


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Fizyka ogólna (studia I stopnia),

Laboratorium fizyczne I (studia I stopnia)


Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.