Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Nowoczesna inżynieria materiałowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-FZ12NIM-SD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Nowoczesna inżynieria materiałowa
Jednostka: Kolegium III
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć do wyboru

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Yuriy Zorenko
Prowadzący grup: Yuriy Zorenko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

K_W01 posiada rozszerzoną wiedzę z zakresu fizyki i jej historycznego rozwoju, a także znaczenia cywilizacyjnego oraz wpływu fizyki na inne dziedziny nauki

K_W07 posiada wiedzę z zakresu technik doświadczalnych i obserwacyjnych stosowanych w fizyce

K_W08 zna teoretyczne podstawy budowy i działania aparatury badawczej i pomiarowej w fizyce W01 posiada rozszerzoną wiedzę z zakresu fizyki ciała stałego, która dotyczy technologii stworzenia materiałów w rożnych formach krystalicznych w makro, mikro- i nano-scali;

W07 posiada wiedzę z zakresu technik doświadczalnych stosowanych do badania materiałów w rożnych formach krystalicznych;

W08 zna teoretyczne podstawy budowy i działania aparatury badawczej materiałów w rożnych formach krystalicznych w makro, mikro i nano-scali.

K_U02 potrafi planować i przeprowadzać badania doświadczalne z zakresu fizyki oraz opracowywać wyniki tych badań i na tej podstawie wyciągać krytyczne wnioski

K_U04 potrafi zastosować zdobytą wiedzę i umiejętności z zakresu fizyki do innych dziedzin

K_U05 zna podstawowe czasopisma anglojęzyczne z zakresu fizyki znajdujące się na liście czasopism punktowanych i potrafi znajdować w nich niezbędne informacje, a także potrafi korzystać z naukowych baz danych U02 potrafi planować i przeprowadzać badania doświadczalne materiałów w rożnych formach krystalicznych;

U04 potrafi zastosować zdobytą wiedzę i umiejętności z zakresu fizyki ciała stałego, które dotyczą procesów stworzenia materiałów w rożnych formach krystalicznych, do innych dziedzin;

U05 zna podstawowe czasopisma anglojęzyczne z zakresu fizyki ciała stałego dotyczące procesów stworzenia materiałów w rożnych formach krystalicznych i potrafi znajdować w nich niezbędne informacje, a także potrafi korzystać z naukowych baz danych

K_K01 zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się własny i innych;

K_K03 posiada umiejętność pracy w grupie, pełniąc w niej różne role;

K_K05 - rozumie potrzebę systematycznego zapoznawania się z czasopismami naukowymi i popularnonaukowymi z dziedziny fizyki w celu poszerzania i pogłębiania wiedzy K01 zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się własny i innych;

K03 posiada umiejętność pracy w grupie, pełniąc w niej różne role.

K05 - rozumie potrzebę systematycznego zapoznawania się z czasopismami naukowymi i popularnonaukowymi z dziedziny fizyki w celu poszerzania i pogłębiania wiedzy

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Podstawowa znajomość kursu fizyki ogólnej oraz podstaw fizyki ciała stałego

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.