Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Filozofia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-FZ35F-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Filozofia
Jednostka: Kolegium III
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć z obszaru nauk humanistycznych lub społecznych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Chlewicki
Prowadzący grup: Maciej Chlewicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 student ma ogólną wiedzę nt. związków fizyki z innymi dziedzinami nauki,

w szczególności z filozofią i zna najważniejsze filozoficzne uwarunkowania

fizyki (K_W01)

W02 zna filozoficzny rodowód wybranych pojęć i problemów matematycznych

oraz ich związek z fizyką (K_W02)

W03 potrafi samodzielnie wskazywać istotne problemy teoretyczne (K_W04)

U01 potrafi analizować problemy oraz znajdować ich rozwiązania w oparciu o

poznane teorie i metody (K_U01)

U02 potrafi analizować wyniki prostych obserwacji (K_U04)

K01 posiada umiejętność pracy w grupie (K_K02)

K02 rozumie potrzebę samodzielnego zapoznawania się czasopismami

naukowymi i popularnonaukowymi, w tym z zakresu filozofii, w celu

poszerzania swej wiedzy i pogłębiania swojej naukowej samoświadomości

(K_K05)

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.