Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pracownia elektroniczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-FZ36PE-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pracownia elektroniczna
Jednostka: Kolegium III
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kazimierz Paprocki
Prowadzący grup: Kazimierz Paprocki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

K_W01 posiada podstawową wiedzę z zakresu fizyki ciała stałego i podstawowych pojęć z zakresu elektroniki oraz technologii struktur półprzewodnikowych (P_W01)


K_W07 posiada podstawową wiedzę z zakresu prawidłowej i bezpiecznej obsługi urządzeń elektro-nicznych (P_W02)


K_W09 rozumie specyfikę pracy w laboratorium fizycznym, zna techniki tej pracy oraz podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy (P_W03)


K_U03, K_U04 potrafi posługiwać się podstawowym sprzętem elektronicznym, potrafi zaprojektować ukła¬dy elektroniczne oraz łączyć obszary elektroniki analogowej i cyfrowej (P_U01)


K_U02 potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty fizyczne również wspomagane kompute¬ro¬wo (P_U02)


K_U07 potrafi w przystępny sposób przedstawić wyniki przeprowadzonych badań w formie pisem¬nej i ustnej (P_U03)


K_U10 potrafi przygotować samodzielnie pracę pisemną będącą opisem problemu i jego rozwiąza¬nia (P_U04)


K_K02 posiada umiejętność pracy w grupie (P_K01)


K_K03 potrafi precyzyjnie formułować pytania, służące pogłębieniu własnego zrozumienia danego tematu lub odnalezieniu brakujących elementów rozumowania (P_K02), potrafi zaplanować eksperyment odpowiednio określając cele i potrzebne środki (P_K03)


K_K07 wykazuje się kreatywnością i pomysłowością (P_K04)


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Podstawy fizyki z zakresu: elektryczność i magnetyzm, elektrostatyka, prąd elektryczny, pole magnetyczne, równania Maxwella, fale elektromagnetyczne.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kazimierz Paprocki
Prowadzący grup: Kazimierz Paprocki
Strona przedmiotu: http://paprocki.net/
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

K_W01 posiada podstawową wiedzę z zakresu fizyki ciała stałego i podstawowych pojęć z zakresu elektroniki oraz technologii struktur półprzewodnikowych (P_W01)


K_W07 posiada podstawową wiedzę z zakresu prawidłowej i bezpiecznej obsługi urządzeń elektronicznych (P_W02)


K_W09 rozumie specyfikę pracy w laboratorium fizycznym, zna techniki tej pracy oraz podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy (P_W03)


K_U03, K_U04 potrafi posługiwać się podstawowym sprzętem elektronicznym, potrafi zaprojektować układy elektroniczne oraz łączyć obszary elektroniki analogowej i cyfrowej (P_U01)


K_U02 potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty fizyczne również wspomagane komputerowo (P_U02)


K_U07 potrafi w przystępny sposób przedstawić wyniki przeprowadzonych badań w formie pisemnej i ustnej (P_U03)


K_U10 potrafi przygotować samodzielnie pracę pisemną będącą opisem problemu i jego rozwiązania (P_U04)


K_K03 potrafi precyzyjnie formułować pytania, służące pogłębieniu własnego zrozumienia danego tematu lub odnalezieniu brakujących elementów rozumowania (P_K02), potrafi zaplanować eksperyment odpowiednio określając cele i potrzebne środki (P_K03)


K_K07 wykazuje się kreatywnością i pomysłowością (P_K04)


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Podstawy fizyki z zakresu: elektryczność i magnetyzm, elektrostatyka, prąd elektryczny, pole magnetyczne, równania Maxwella, fale elektromagnetyczne.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.