Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium dyplomowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-FZ36Sd-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe
Jednostka: Kolegium III
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 10.00
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć do wyboru

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Angelika Baranowska-Łączkowska
Prowadzący grup: Angelika Baranowska-Łączkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Efekty kształcenia modułu zajęć:

- posiada wiedzę z zakresu podstawowych działów fizyki oraz ogólną wiedzę dotyczącą podstawowych koncepcji, zasad i teorii z zakresu fizyki, a także dyscyplin pokrewnych (P_W01) [K_W01]


- rozumie oraz potrafi użyć formalizmu matematycznego do opisu prawidłowości, zjawisk i procesów fizycznych (P_W02) [K_W03]


- ma podstawową wiedzę dotyczącą uwarunkowań prawnych i etycznych związanych z działalnością naukową i dydaktyczną (P_W03) [K_W10]


- zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu nauk ścisłych, w szczególności fizyki (P_W04) [K_W12]


- potrafi w sposób przystępny przedstawić podstawowe fakty z zakresu fizyki (P_U01) [K_U08]


- potrafi uczyć się samodzielnie (P_U02) [K_U09]


- posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych, w języku polskim, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych sformułowań teoretycznych, a także różnych źródeł (P_U03) [K_U11]


- posługuje się co najmniej jednym językiem obcym na poziomie średniozaawansowanym (B2) (P_U04) [K_U12]


- rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie (P_K01) [K_K01]


- potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role (P_K02) [K_K02]


- prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu (P_K03) [K_K04]


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Fizyka ogólna, Fizyka kwantowa I

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Angelika Baranowska-Łączkowska
Prowadzący grup: Angelika Baranowska-Łączkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Efekty kształcenia modułu zajęć:

- posiada wiedzę z zakresu podstawowych działów fizyki oraz ogólną wiedzę dotyczącą podstawowych koncepcji, zasad i teorii z zakresu fizyki, a także dyscyplin pokrewnych (P_W01) [K_W01]


- rozumie oraz potrafi użyć formalizmu matematycznego do opisu prawidłowości, zjawisk i procesów fizycznych (P_W02) [K_W03]


- ma podstawową wiedzę dotyczącą uwarunkowań prawnych i etycznych związanych z działalnością naukową i dydaktyczną (P_W03) [K_W10]


- zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu nauk ścisłych, w szczególności fizyki (P_W04) [K_W12]


- potrafi w sposób przystępny przedstawić podstawowe fakty z zakresu fizyki (P_U01) [K_U08]


- potrafi uczyć się samodzielnie (P_U02) [K_U09]


- posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych, w języku polskim, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych sformułowań teoretycznych, a także różnych źródeł (P_U03) [K_U11]


- posługuje się co najmniej jednym językiem obcym na poziomie średniozaawansowanym (B2) (P_U04) [K_U12]


- rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie (P_K01) [K_K01]


- potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role (P_K02) [K_K02]


- prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu (P_K03) [K_K04]


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Fizyka ogólna, Fizyka kwantowa I

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.