Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Inżynieria i ochrona środowiska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-IM11Ioś-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Inżynieria i ochrona środowiska
Jednostka: Kolegium III
Grupy: Inżynieria materiałowa, 1 rok, 1 semestr, SP
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Liszkowska
Prowadzący grup: Joanna Liszkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

- W1 – zna sposoby radzenia sobie ze ściekami

- W2- zna podział przydomowych oczyszczalni ścieków i ich budowę, wymagania techniczne i aspekty prawne ich budowy

- W3 –zna zasady wyboru lokalizacji oczyszczalni ścieków.

- W4 –zna podział oczyszczalni ścieków

- W5 – zna przepisy prawne dotyczące oczyszczalni ścieków

- W6– zna sposoby radzenia sobie z osadami ściekowymi w oczyszczalniach.

- U1 – zna podział ścieków i parametry charakteryzujące ścieki oraz ich składniki

- U2 –wymienia typy oczyszczalni ścieków

- U3 – posiada umiejętność wyboru oczyszczalni w zależności od warunków i potrzeb

- U4-umie wykonać proste obliczenia kosztów budowy i eksploatacyjnych oczyszczalni ścieków

K1 - ma świadomość dbania o środowisko


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Chemia szkoła średnia. Georgrafia szkoła średnia.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Liszkowska
Prowadzący grup: Joanna Liszkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.