Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Nauka o materiałach

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-IM11Nom-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Nauka o materiałach
Jednostka: Kolegium III
Grupy: Inżynieria materiałowa, 1 rok, 1 semestr, SP
Punkty ECTS i inne: 7.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Karasiewicz
Prowadzący grup: Bartłomiej Jagodziński, Tomasz Karasiewicz, Alona Pawłowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W1 – ma ogólną wiedzę z zakresu budowy, syntezy i badań materiałów polimerowych.

W2 – zna podstawowe fizyczne i chemiczne metody przetwórstwa materiałów polimerowych,

W3 – zna wybrane zagadnienia z fizyki metali, charakterystyczne właściwości metali, elementy krystalografii.

W4 – zna mechanizm odkształcenia i rekrystalizacji metali.

W5 – opisuje budowę stopów metali oraz zna przemiany zachodzące w stanie stałym.

W6 – zna podstawy obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej.

W7 – opisuje gatunki oraz właściwości stali i metali nieżelaznych.

W8 – zna technologię wytwarzania wyrobów spiekanych.

W9 – zna podstawowe mechanizmy zużycia materiałów.

U1 – potrafi wykorzystać podstawowe metody badań do określenia właściwości materiałów.

U2 – potrafi obsługiwać aparaturę do badania właściwości materiałów inżynierskich.

U3 – potrafi przeprowadzić ocenę i badania podstawowych właściwości tworzyw polimerowych i metali,

U4 – potrafi dobierać materiały inżynierskie ze względu na ich zastosowanie.

U5 - potrafi porównać właściwości różnych materiałów inżynierskich ze względu na kryteria użytkowe i ekonomiczne.

U6 - potrafi przeszukiwać i analizować różne źródła informacji naukowej

K1 – rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się oraz ma świadomość odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania w pracy zespołowej;


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Chemia i fizyka na poziomie szkoły średniej

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bartłomiej Jagodziński, Tomasz Karasiewicz
Prowadzący grup: Bartłomiej Jagodziński, Tomasz Karasiewicz, Alona Pawłowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W1 – ma ogólną wiedzę z zakresu budowy, syntezy i badań materiałów polimerowych.

W2 – zna podstawowe fizyczne i chemiczne metody przetwórstwa materiałów polimerowych,

W3 – zna wybrane zagadnienia z fizyki metali, charakterystyczne właściwości metali, elementy krystalografii.

W4 – zna mechanizm odkształcenia i rekrystalizacji metali.

W5 – opisuje budowę stopów metali oraz zna przemiany zachodzące w stanie stałym.

W6 – zna podstawy obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej.

W7 – opisuje gatunki oraz właściwości stali i metali nieżelaznych.

W8 – zna technologię wytwarzania wyrobów spiekanych.

W9 – zna podstawowe mechanizmy zużycia materiałów.

U1 – potrafi wykorzystać podstawowe metody badań do określenia właściwości materiałów.

U2 – potrafi obsługiwać aparaturę do badania właściwości materiałów inżynierskich.

U3 – potrafi przeprowadzić ocenę i badania podstawowych właściwości tworzyw polimerowych i metali,

U4 – potrafi dobierać materiały inżynierskie ze względu na ich zastosowanie.

U5 - potrafi porównać właściwości różnych materiałów inżynierskich ze względu na kryteria użytkowe i ekonomiczne.

U6 - potrafi przeszukiwać i analizować różne źródła informacji naukowej

K1 – rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się oraz ma świadomość odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania w pracy zespołowej;


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Chemia i fizyka na poziomie szkoły średniej

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.