Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia postępu naukowo-technicznego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-IM12Hpnt-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia postępu naukowo-technicznego
Jednostka: Kolegium III
Grupy: Inżynieria materiałowa, 1 rok, 2 semestr, SP
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć z obszaru nauk humanistycznych lub społecznych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bohdan Tsizh
Prowadzący grup: Bohdan Tsizh
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

student:

- Kh_W01 - ma podstawową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych nowych osiągnięciach w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów

- Kh_U01 - posiada podstawowe umiejętności badawcze, obejmujące formułowanie i analizę problemów badawczych, dobór metod i narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników, pozwalające na rozwiązywanie problemów w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów

- Kh_K01 - ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy

- W1 - wymienia i opisuje prawidłowośc rozwoju cywilizacyjnego i postępu naukowo-technicznego oraz ich uwarunkowań historycznych i ekonomicznych,

- W2 - ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia przyszłości rozwoju współczesnej nauki i techniki,

- W3 - rozpoznaje historyczny postęp nauk fundamentalnych oraz najwazniejszych dziedzin technicznych,

- W4 - wymienia nowe trendy rozwojowe i osiągnięcia w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów

- U1 - na podstawie opracowania wskazanej literatury rozpoznaje najważniejsze etapy postępu naukowo-technicznego,

- U2 - dobiera odpowiednie metody analizy historii postępu naukowo-technicznego,

- U3 - posiada umiejętności dotyczące planowania, projektowania i rozwiązywania problemów w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów

- K1 - ma świadomość odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania, związane z pracą zespołową, oraz za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

fizyka, chemia, historia (w zakresie rozwoju cywilizacyjnego)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bohdan Tsizh
Prowadzący grup: Bohdan Tsizh
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

student:

- Kh_W01 - ma podstawową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych nowych osiągnięciach w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów

- Kh_U01 - posiada podstawowe umiejętności badawcze, obejmujące formułowanie i analizę problemów badawczych, dobór metod i narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników, pozwalające na rozwiązywanie problemów w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów

- Kh_K01 - ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy

- W1 - wymienia i opisuje prawidłowośc rozwoju cywilizacyjnego i postępu naukowo-technicznego oraz ich uwarunkowań historycznych i ekonomicznych,

- W2 - ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia przyszłości rozwoju współczesnej nauki i techniki,

- W3 - rozpoznaje historyczny postęp nauk fundamentalnych oraz najwazniejszych dziedzin technicznych,

- W4 - wymienia nowe trendy rozwojowe i osiągnięcia w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów

- U1 - na podstawie opracowania wskazanej literatury rozpoznaje najważniejsze etapy postępu naukowo-technicznego,

- U2 - dobiera odpowiednie metody analizy historii postępu naukowo-technicznego,

- U3 - posiada umiejętności dotyczące planowania, projektowania i rozwiązywania problemów w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów

- K1 - ma świadomość odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania, związane z pracą zespołową, oraz za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

fizyka, chemia, historia (w zakresie rozwoju cywilizacyjnego)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.