Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wybrane problemy badań materiałów inżynierskich

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-IM23WPBM-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wybrane problemy badań materiałów inżynierskich
Jednostka: Kolegium III
Grupy: Inżynieria materiałowa, 2 rok, 3 semestr, SP
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Moraczewski
Prowadzący grup: Krzysztof Moraczewski, Alona Pawłowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W1 - ma elementarną wiedzę dotyczącą stosowania metod badania materiałów inżynierskich z wykorzystaniem specjalistycznej aparatury

naukowo-badawczej.

W2 - ma elementarną wiedzę dotyczącą interpretacji wyników badań i oceny błędów pomiarowych.

U1 - potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł.

U2 - potrafi dokonywać interpretacji wyników badań, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie.

U3 - ma umiejętność samokształcenia się.

U4 - potrafi obsługiwać specjalistyczną aparaturę do badania struktury i właściwości materiałów inżynierskich.

U5 - potrafi wykorzystywać nowoczesne metod badań i kształtowania wybranych właściwości materiałów inżynierskich

U6 - potrafi analizować i kontrolować parametry procesów wytwarzania materiałów inżynierskich stosując współczesne techniki

pomiarowe i dokonywać ich modyfikacji.

K1 - rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się, podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Nauka o materiałach, Materiały inżynierskie, Informatyka i komputerowe wspomaganie prac inżynierskich

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-13

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Moraczewski
Prowadzący grup: Krzysztof Moraczewski, Alona Pawłowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W1 - ma elementarną wiedzę dotyczącą stosowania metod badania materiałów inżynierskich z wykorzystaniem specjalistycznej aparatury

naukowo-badawczej.

W2 - ma elementarną wiedzę dotyczącą interpretacji wyników badań i oceny błędów pomiarowych.

U1 - potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł.

U2 - potrafi dokonywać interpretacji wyników badań, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie.

U3 - ma umiejętność samokształcenia się.

U4 - potrafi obsługiwać specjalistyczną aparaturę do badania struktury i właściwości materiałów inżynierskich.

U5 - potrafi wykorzystywać nowoczesne metod badań i kształtowania wybranych właściwości materiałów inżynierskich

U6 - potrafi analizować i kontrolować parametry procesów wytwarzania materiałów inżynierskich stosując współczesne techniki

pomiarowe i dokonywać ich modyfikacji.

K1 - rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się, podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Nauka o materiałach, Materiały inżynierskie, Informatyka i komputerowe wspomaganie prac inżynierskich

Bilans pracy studenta:

15 godzin wykłady + 30 godzin ćwiczenia + 10 godzin pracy własnej studenta = 55 godzin = 2 ECTS

Praca własna studenta:

- przygotowanie do zajęć

- samodzielne studiowanie literatury

- przygotowanie do ćwiczeń laboratoryjnych

- przygotowanie do kolokwiumOpisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.