Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia postępu naukowo-technicznego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-ITI12HPNT-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia postępu naukowo-technicznego
Jednostka: Kolegium III
Grupy: rok 1, semestr 2, kierunek ITI, SP
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć z obszaru nauk humanistycznych lub społecznych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Wilczyński
Prowadzący grup: Maciej Wilczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Student:

W1 - ma świadomość znaczenia dziedzictwa historycznego dla rozwoju zarówno samej techniki jak i szerszej świadomości - etycznej, ekologicznej, estetycznej. Ma świadomość znaczenia podbudowy humanistycznej w pracy inżyniera

W2 - zna rys historyczny podstawowych gałęzi techniki, spotykanych w życiu codziennym. Ma świadomość wartości historycznych przedmiotów, potrafi umiejscawiać je w chronologii rozwoju

W3 – posiada wiedzę historyczną o odkryciach i wynalazkach oraz ich

wpływu na poziom rozwoju cywilizacyjnego na danym etapie

W4 – potrafi ocenić negatywne i pozytywne efekty wdrażania odkryć i wynalazków

W5 – zna osiągnięcia i perspektywy rozwoju współczesnej techniki

U1 – umie zgromadzić i wybrać fakty historyczne niezbędne do udowodnienia stawianej tezy

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Przedmioty podstawowe, kierunkowe i specjalnościowe realizowane przez cały okres studiów

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Kajdasz-Aouil
Prowadzący grup: Maria Kajdasz-Aouil
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bohdan Tsizh
Prowadzący grup: Bohdan Tsizh
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

student:

- W1 - wymienia i opisuje prawidłowośc rozwoju cywilizacyjnego i postępu naukowo-technicznego oraz ich uwarunkowań historycznych i ekonomicznych,

- W2 - ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia przyszłości rozwoju współczesnej nauki i techniki,

- W3 - rozpoznaje historyczny postęp nauk fundamentalnych oraz najwazniejszych dziedzin technicznych,

- W4 - wymienia nowe trendy rozwojowe i osiągnięcia w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów

- U1 - na podstawie opracowania wskazanej literatury rozpoznaje najważniejsze etapy postępu naukowo-technicznego,

- U2 - dobiera odpowiednie metody analizy historii postępu naukowo-technicznego,

- U3 - posiada umiejętności dotyczące planowania, projektowania i rozwiązywania problemów w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów

- K1 - ma świadomość odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania, związane z pracą zespołową, oraz za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, EuropyPrzedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

fizyka, chemia, historia (w zakresie rozwoju cywilizacyjnego)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.