Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Matematyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-ITI12M-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Matematyka
Jednostka: Kolegium III
Grupy: rok 1, semestr 2, kierunek ITI, SP
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Kosman
Prowadzący grup: Jolanta Kosman
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Wiedza:

W1- Ma wiedzę z zakresu liczb zespolonych, macierzy, wyznaczników,układów równań liniowych oraz rachunku różniczkowego i całkowego funkcji wielu zmiennych przydatną do formułowania i rozwiązywania prostych zadań związanych z techniką.

Umiejętności:

U1 -potrafi wykorzystać poznane pojęcia i metody oraz modele matematyczne do analizy i rozwiązania zadań obejmujących zagadnienia techniki;

U2- posiada umiejętność interpretacji tekstu matematycznego i samodzielnego zdobywania wiedzy matematycznej z literatury przedmiotu i innych źródeł.


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Przedmioty wprowadzające:

1.Matematyka na poziomie profilu podstawowego liceum ogólnokształcącego. 2.Matematyka - semestr zimowy I roku ITI

Wymagania wstępne:

-znajomość podstawowych definicji, twierdzeń, faktów i metod obliczeniowych z zakresu teorii funkcji, algebry i geometrii objętych programem nauczania w liceum.

-znajomość podstawowych definicji, twierdzeń i metod obliczeniowych z zakresu rachunku różniczkowego i całkowego funkcji jednej zmiennej.


Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Maciejewski
Prowadzący grup: Maciej Maciejewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Wiedza:

W1- Ma wiedzę z zakresu liczb zespolonych, macierzy, wyznaczników,układów równań liniowych oraz rachunku różniczkowego i całkowego funkcji wielu zmiennych przydatną do formułowania i rozwiązywania prostych zadań związanych z techniką.

Umiejętności:

U1 -potrafi wykorzystać poznane pojęcia i metody oraz modele matematyczne do analizy i rozwiązania zadań obejmujących zagadnienia techniki;

U2- posiada umiejętność interpretacji tekstu matematycznego i samodzielnego zdobywania wiedzy matematycznej z literatury przedmiotu i innych źródeł.


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Przedmioty wprowadzające:

1.Matematyka na poziomie profilu podstawowego liceum ogólnokształcącego. 2.Matematyka - semestr zimowy I roku ITI

Wymagania wstępne:

-znajomość podstawowych definicji, twierdzeń, faktów i metod obliczeniowych z zakresu teorii funkcji, algebry i geometrii objętych programem nauczania w liceum.

-znajomość podstawowych definicji, twierdzeń i metod obliczeniowych z zakresu rachunku różniczkowego i całkowego funkcji jednej zmiennej.


Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Kosman
Prowadzący grup: Jolanta Kosman, Sławomir Torbus
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

WIEDZA:

W1- ma wiedzę w zakresie matematyki obejmującą: elementy logiki matematycznej, ciągi i szeregi liczbowe, granice funkcji, funkcje ciągłe oraz rachunek różniczkowy i całkowy funkcji jednej i dwóch zmiennych, przydatną do rozwiązywania prostych zadań związanych z techniką (K_W01)


UMIEJĘTNOŚCI:

U1- posiada umiejętność interpretacji tekstu matematycznego i samodzielnego zdobywania wiedzy matematycznej z literatury przedmiotu i innych źródeł (K_U01)


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Przedmioty wprowadzające:

1.Matematyka na poziomie profilu podstawowego liceum ogólnokształcącego. 2.Matematyka - I semestr I roku na kierunku ITIOpisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.