Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Elektrotechnika

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-ITI24ET-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Elektrotechnika
Jednostka: Kolegium III
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 5.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ryszard Uklejewski
Prowadzący grup: Piotr Augustyn, Ryszard Uklejewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 – ma wiedzę w zakresie fizyki obejmującą: mechanikę, elektrodynamikę i magnetyzm w tym w tym wiedzę niezbędną do zrozumienia podstawowych zjawisk elektromagnetycznych i mechanicznych występujących w materiałach elektrotechnicznych oraz układach elektrycznych i elektromechanicznych

W02 – zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy projektowaniu i wytwarzaniu prostych układów elektrotechnicznych

W03 – ma podstawową wiedzę w zakresie elektrotechniki zna i rozumie podstawowe zjawiska elektryczne i elektromagnetyczne.

U01 – potrafi zaproponować ulepszenia istniejących rozwiązań projektowych i układów elektrotechnicznych

U02 – potrafi wykorzystać znajomość zjawisk elektrycznych do zastosowań w projektowaniu i testowaniu prostych urządzeń elektromechanicznych i elektrycznych.

U03 – stosuje zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w kontakcie z urządzeniami elektrycznymi i elektromechanicznymi znajdującymi się pod napięciem.

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Matematyka - znajomość podstawowych działań na macierzach. Umiejętność rozwiązywania układów równań liniowych, algebra wektorów. Znajomość algebry liczb zespolonych, rachunek różniczkowy funkcji jednej zmiennej i znajomość rachunku całkowego jednej zmiennej

Fizyka – znajomość wiedzy z zakresu pola elektrostatycznego, prawo Coulomba, pojęcie napięcia elektrycznego, pojemności elektrycznej, energii pola elektrostatycznego. Znajomość zagadnienia przepływu prądu elektrycznego i prawa Joule’a-Lenza. Znajomość prawa Biota-Savarta i zjawiska indukcji elektromagnetycznej; indukcyjności własnej i wzajemnej – powstawanie napięcia źródłowego.


Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ryszard Uklejewski
Prowadzący grup: Piotr Augustyn, Ryszard Uklejewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 – ma wiedzę w zakresie fizyki obejmującą: mechanikę, elektrodynamikę i magnetyzm w tym w tym wiedzę niezbędną do zrozumienia podstawowych zjawisk elektromagnetycznych i mechanicznych występujących w materiałach elektrotechnicznych oraz układach elektrycznych i elektromechanicznych

W02 – zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy projektowaniu i wytwarzaniu prostych układów elektrotechnicznych

W03 – ma podstawową wiedzę w zakresie elektrotechniki zna i rozumie podstawowe zjawiska elektryczne i elektromagnetyczne.

U01 – potrafi zaproponować ulepszenia istniejących rozwiązań projektowych i układów elektrotechnicznych

U02 – potrafi wykorzystać znajomość zjawisk elektrycznych do zastosowań w projektowaniu i testowaniu prostych urządzeń elektromechanicznych i elektrycznych.

U03 – stosuje zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w kontakcie z urządzeniami elektrycznymi i elektromechanicznymi znajdującymi się pod napięciem.

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Matematyka - znajomość podstawowych działań na macierzach. Umiejętność rozwiązywania układów równań liniowych, algebra wektorów. Znajomość algebry liczb zespolonych, rachunek różniczkowy funkcji jednej zmiennej i znajomość rachunku całkowego jednej zmiennej

Fizyka – znajomość wiedzy z zakresu pola elektrostatycznego, prawo Coulomba, pojęcie napięcia elektrycznego, pojemności elektrycznej, energii pola elektrostatycznego. Znajomość zagadnienia przepływu prądu elektrycznego i prawa Joule’a-Lenza. Znajomość prawa Biota-Savarta i zjawiska indukcji elektromagnetycznej; indukcyjności własnej i wzajemnej – powstawanie napięcia źródłowego.


Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ryszard Uklejewski
Prowadzący grup: Piotr Augustyn, Ryszard Uklejewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 – ma wiedzę w zakresie fizyki obejmującą: mechanikę, elektrodynamikę i magnetyzm w tym w tym wiedzę niezbędną do zrozumienia podstawowych zjawisk elektromagnetycznych i mechanicznych występujących w materiałach elektrotechnicznych oraz układach elektrycznych i elektromechanicznych

W02 – zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy projektowaniu i wytwarzaniu prostych układów elektrotechnicznych

W03 – ma podstawową wiedzę w zakresie elektrotechniki zna i rozumie podstawowe zjawiska elektryczne i elektromagnetyczne.

U01 – potrafi zaproponować ulepszenia istniejących rozwiązań projektowych i układów elektrotechnicznych

U02 – potrafi wykorzystać znajomość zjawisk elektrycznych do zastosowań w projektowaniu i testowaniu prostych urządzeń elektromechanicznych i elektrycznych.

U03 – stosuje zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w kontakcie z urządzeniami elektrycznymi i elektromechanicznymi znajdującymi się pod napięciem.

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Matematyka - znajomość podstawowych działań na macierzach. Umiejętność rozwiązywania układów równań liniowych, algebra wektorów. Znajomość algebry liczb zespolonych, rachunek różniczkowy funkcji jednej zmiennej i znajomość rachunku całkowego jednej zmiennej

Fizyka – znajomość wiedzy z zakresu pola elektrostatycznego, prawo Coulomba, pojęcie napięcia elektrycznego, pojemności elektrycznej, energii pola elektrostatycznego. Znajomość zagadnienia przepływu prądu elektrycznego i prawa Joule’a-Lenza. Znajomość prawa Biota-Savarta i zjawiska indukcji elektromagnetycznej; indukcyjności własnej i wzajemnej – powstawanie napięcia źródłowego.


Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ryszard Uklejewski
Prowadzący grup: Piotr Augustyn, Ryszard Uklejewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.