Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Narzędzia modelowania w technice i środowisku

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-Inf-TS36NM-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Narzędzia modelowania w technice i środowisku
Jednostka: Kolegium III
Grupy: Informatyka, spec: syst. inf. w technice i środowisku, 3 rok, 6 semestr, SP
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć do wyboru

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Kazimierska-Drobny
Prowadzący grup: Katarzyna Kazimierska-Drobny, Marcin Kempiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Kazimierska-Drobny, Piotr Kotlarz
Prowadzący grup: Katarzyna Kazimierska-Drobny, Marcin Kempiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W1. Rozumie znaczenie numerycznego mode-lowania ruchu odkształcalnych ciał materialnych (ciał stałych, cieczy i gazów) oraz zachodzących w nich procesów w rozumieniu i przewidywaniu zjawisk oraz rozwiązywaniu problemów inżynierskich w technice i środowisku;

W2. Ma podstawową wiedzę z zakresu nume-rycznego modelowania ruchu i deforma-cji ciał stałych, cieczy i gazów oraz za-chodzących w nich zjawisk i procesów w środowisku programu COMSOL oraz zna jego właściwości i liczne zastosowania do obliczeń numerycznych metodą ele-mentów skończonych;

W3. Zna podstawowe narzędzia środowiska programu COMSOL do modelowania geometrii, ruchu i deformacji ciał stałych, przepływu cieczy i gazu oraz ciepła, stosowane do rozwiązywania prostych problemów inżynierskich w technice i środowisku.

U1. Potrafi formułować proste problemy inży-nierskie do obliczeń numerycznych w środowisku programu COMSOL z zakre-su wytrzymałości elementów konstrukcji, przepływu cieczy i gazu oraz ciepła;

U2. Potrafi posługiwać się programem COMSOL przy rozwiązywaniu i analizie prostych zagadnień inżynierskich z za-kresu wytrzymałości elementów kon-strukcji, przepływu cieczy i gazu oraz ciepła;

U3. Potrafi pozyskiwać informacje z lite-ratury, baz danych i innych źródeł niezbędne do rozwiązania problemów z zakresu mechaniki ciał deformowanych, przepływu cieczy i gazu oraz ciepła;


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Przygotowanie z podstaw modelowania materiałów i zjawisk

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Kazimierska-Drobny, Piotr Kotlarz
Prowadzący grup: Katarzyna Kazimierska-Drobny, Marcin Kempiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W1. Rozumie znaczenie numerycznego modelowania ruchu odkształcalnych ciał materialnych (ciał stałych, cieczy i gazów) oraz zachodzących w nich procesów w rozumieniu i przewidywaniu zjawisk oraz rozwiązywaniu problemów inżynierskich w technice i środowisku [K_W11];

W2. Ma podstawową wiedzę z zakresu numerycznego modelowania ruchu i deformacji ciał stałych, cieczy i gazów oraz zachodzących w nich zjawisk i procesów w środowisku programu COMSOL oraz zna jego właściwości i liczne zastosowania do obliczeń numerycznych metodą elementów skończonych [K_W11];

W3. Zna podstawowe narzędzia środowiska programu COMSOL do modelowania geometrii, ruchu i deformacji ciał stałych, przepływu cieczy i gazu oraz ciepła, stosowane do rozwiązywania prostych problemów inżynierskich w technice i środowisku [K_W11].

U1. Potrafi formułować proste problemy inżynierskie do obliczeń numerycznych w środowisku programu COMSOL z zakresu wytrzymałości elementów konstrukcji, przepływu cieczy i gazu oraz ciepła [K_U08];

U2. Potrafi posługiwać się programem COMSOL przy rozwiązywaniu i analizie prostych zagadnień inżynierskich z zakresu wytrzymałości elementów konstrukcji, przepływu cieczy i gazu oraz ciepła [K_U08 ,K_U09, K_U29];

U3. Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł niezbędne do rozwiązania problemów z zakresu mechaniki ciał deformowanych, przepływu cieczy i gazu oraz ciepła [K_U01, K_U09, K_U10];

K.1. Student ma świadomość pozatechnicznych aspektów działalności inżyniera-informatyka, w tym jej wpływ na środowisko [K_K02].


Bilans godzin pracy studenta:

30W+30Lab +10 koncepcja projektów na zaliczenie+50 wykonanie projektów na zaliczenie + 20 przygotowanie się do testu/kolokwium = 140 godz. pracy = 5 ECTS


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Przygotowanie z podstaw modelowania materiałów i zjawisk

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Kazimierska-Drobny, Piotr Kotlarz
Prowadzący grup: Katarzyna Kazimierska-Drobny, Marcin Kempiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W1. Rozumie znaczenie numerycznego modelowania ruchu odkształcalnych ciał materialnych (ciał stałych, cieczy i gazów) oraz zachodzących w nich procesów w rozumieniu i przewidywaniu zjawisk oraz rozwiązywaniu problemów inżynierskich w technice i środowisku [K_W11];

W2. Ma podstawową wiedzę z zakresu numerycznego modelowania ruchu i deformacji ciał stałych, cieczy i gazów oraz zachodzących w nich zjawisk i procesów w środowisku programu COMSOL oraz zna jego właściwości i liczne zastosowania do obliczeń numerycznych metodą elementów skończonych [K_W11];

W3. Zna podstawowe narzędzia środowiska programu COMSOL do modelowania geometrii, ruchu i deformacji ciał stałych, przepływu cieczy i gazu oraz ciepła, stosowane do rozwiązywania prostych problemów inżynierskich w technice i środowisku [K_W11].

U1. Potrafi formułować proste problemy inżynierskie do obliczeń numerycznych w środowisku programu COMSOL z zakresu wytrzymałości elementów konstrukcji, przepływu cieczy i gazu oraz ciepła [K_U08];

U2. Potrafi posługiwać się programem COMSOL przy rozwiązywaniu i analizie prostych zagadnień inżynierskich z zakresu wytrzymałości elementów konstrukcji, przepływu cieczy i gazu oraz ciepła [K_U08 ,K_U09, K_U29];

U3. Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł niezbędne do rozwiązania problemów z zakresu mechaniki ciał deformowanych, przepływu cieczy i gazu oraz ciepła [K_U01, K_U09, K_U10];

K.1. Student ma świadomość pozatechnicznych aspektów działalności inżyniera-informatyka, w tym jej wpływ na środowisko [K_K02].


Bilans godzin pracy studenta:

30W+30Lab +10 koncepcja projektów na zaliczenie+50 wykonanie projektów na zaliczenie + 20 przygotowanie się do testu/kolokwium = 140 godz. pracy = 5 ECTS


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Przygotowanie z podstaw modelowania materiałów i zjawisk

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.