Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Analiza matematyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-Inf12AM-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Analiza matematyczna
Jednostka: Kolegium III
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Kotlarz, Halina Wiśniewska
Prowadzący grup: Halina Wiśniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 - Student ma wiedzę obejmującą analizę matematyczną przydatną do formułowania i rozwiązywania prostych zadań związanych z informatyką


W02 - Student zna podstawowe metody zastosowania teorii rachunku zdań, funkcji i szeregów do rozwiązywania prostych zadań związanych z informatyką.

W03 - Student zna podstawowe metody zastosowania rachunku różniczkowego i całkowego do rozwiązywania prostych zadań związanych z informatyką.


U01 - Student potrafi interpretować uzyskane wyniki, uzasadniać i zestawiać z dotychczasową wiedzą.

U02 - Student potrafi argumentować i przeprowadzać pełne rozumowanie dedukcyjne.


U03 - Student posiada umiejętność samodzielnego zdobywania wiedzy matematycznej.


U04 - Student stosuje odpowiedni model matematyczny lub algorytm do prostej sytuacji problemowej.

U05 - Student posiada umiejętność formułowania zależności między zmiennymi i opisu ich za pomocą aparatu matematycznego.


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Przedmioty wprowadzające: Matematyka na poziomie profilu podstawowego liceum ogólnokształcącego.


Wymagania wstępne: znajomość podstawowych definicji, twierdzeń, faktów i metod obliczeniowych z zakresu teorii funkcji, algebry i geometrii objętych programem nauczania w liceum.


Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Kotlarz, Halina Wiśniewska
Prowadzący grup: Halina Wiśniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W1 - Student ma wiedzę obejmującą analizę matematyczną przydatną do formułowania i rozwiązywania prostych zadań związanych z informatyką (K_W01).


W2 - Student zna podstawowe metody zastosowania rachunku różniczkowego i całkowego oraz rachunku prawdopodobieństwa do rozwiązywania prostych zadań związanych z informatyką (K_W12).


U1 - Student potrafi interpretować uzyskane wyniki, uzasadniać i zestawiać z dotychczasową wiedzą(K_U01).

U2 - Student potrafi argumentować i przeprowadzać pełne rozumowanie dedukcyjne (K_U01).


U3 - Student posiada umiejętność samodzielnego zdobywania wiedzy matematyczne (K_U06)j.


U4 - Student stosuje odpowiedni model matematyczny lub algorytm do prostej sytuacji problemowej (K_U07), (K_U01).

U5 - Student posiada umiejętność formułowania zależności między zmiennymi i opisu ich za pomocą aparatu matematycznego (K_U01).


Bilans godzin pracy studenta:

15 Wykład + 30 Ćwiczenia +10 studiowanie literatury + 25 przygotowanie do ćwiczeń + 20 przygotowanie do egzaminu + 20 przygotowanie do zaliczenia = 120 godz. pracy = 4 ECTS


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Przedmioty wprowadzające: Matematyka na poziomie profilu podstawowego liceum ogólnokształcącego.


Wymagania wstępne: znajomość podstawowych definicji, twierdzeń, faktów i metod obliczeniowych z zakresu teorii funkcji, algebry i geometrii objętych programem nauczania w liceum.


Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Kotlarz, Halina Wiśniewska
Prowadzący grup: Halina Wiśniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W1 - Student ma wiedzę obejmującą analizę matematyczną przydatną do formułowania i rozwiązywania prostych zadań związanych z informatyką (K_W01).


W2 - Student zna podstawowe metody zastosowania rachunku różniczkowego i całkowego oraz rachunku prawdopodobieństwa do rozwiązywania prostych zadań związanych z informatyką (K_W12).


U1 - Student potrafi interpretować uzyskane wyniki, uzasadniać i zestawiać z dotychczasową wiedzą(K_U01).

U2 - Student potrafi argumentować i przeprowadzać pełne rozumowanie dedukcyjne (K_U01).


U3 - Student posiada umiejętność samodzielnego zdobywania wiedzy matematyczne (K_U06)j.


U4 - Student stosuje odpowiedni model matematyczny lub algorytm do prostej sytuacji problemowej (K_U07), (K_U01).

U5 - Student posiada umiejętność formułowania zależności między zmiennymi i opisu ich za pomocą aparatu matematycznego (K_U01).


Bilans godzin pracy studenta:

15 Wykład + 30 Ćwiczenia +10 studiowanie literatury + 25 przygotowanie do ćwiczeń + 20 przygotowanie do egzaminu + 20 przygotowanie do zaliczenia = 120 godz. pracy = 4 ECTS


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Przedmioty wprowadzające: Matematyka na poziomie profilu podstawowego liceum ogólnokształcącego.


Wymagania wstępne: znajomość podstawowych definicji, twierdzeń, faktów i metod obliczeniowych z zakresu teorii funkcji, algebry i geometrii objętych programem nauczania w liceum.


Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Kotlarz, Halina Wiśniewska
Prowadzący grup: Halina Wiśniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.