Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Algorytmy równoległe i rozproszone

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-Inf12ARiR-SD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Algorytmy równoległe i rozproszone
Jednostka: Kolegium III
Grupy: Informatyka, technologie przetwarzania danych, 1 rok, 2 semestr, SD
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrey Grishkevich, Piotr Kotlarz
Prowadzący grup: Andrey Grishkevich, Bartosz Paprocki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

WIEDZA:

W1 : posiada podstawową wiedzę z zakresu realizacji obliczeń równoległych i rozproszonych, przykładów zastosowania obliczeń równoległych, narzędzi wspomagających przetwarzanie równoległe, programowania rozproszonego w środowiskach sieciowych [K_W3]

W2 : zna i charakteryzuje podstawowe pojęcia dotyczące zagadnień związanych z programowaniem równoległym, synchronizacją i wymianą informacji w obliczeniach równoległych, programowania równoległego na komputerach wieloprocesorowych, elementami programowania równoległego specyficzne dla maszyn z pamięcią wspólną, z pamięcią lokalną [K_W4]

UMIEJĘTNOŚCI:

U1 : potrafi ocenić przydatność i możliwość wykorzystania technik programowania równoległego i rozproszonego oraz narzędzi OpenMP, CUDA, AMP, MPI [K_U6]

U2 : potrafi opracować wersję podstawową programu, potrafi dokonać zrównoleglanie programu, potrafi dokonać podsumowania oraz porównania efektywności różnych mechanizmów zrównoleglania [K_U10]

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

K1 : rozumie rolę i znaczenie korzystania z najnowszych osiągnieć nauki i techniki w IT w rozwiązywaniu problemów z wykorzystaniem algorytmów równoległych [K_K2]


Bilans godzin pracy studenta:

15W + 15Lab + 10 studia literaturowe + 30 przygotowanie do laboratorium + 10 przygotowanie się do zaliczenia wykładu+ 10 przygotowanie się do

zaliczenia laboratorium = 90 godz. pracy = 3 ECTS

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Podstawy programowania, Algorytmy i złożoności. Narzędzia potrzebne do programowania: Visual Studio+Concurrency Visualizer (C++), GPU-Z, DeinoMPI.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Kotlarz, Krzysztof Tyburek
Prowadzący grup: Krzysztof Tyburek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.