Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Algorytmy i struktury danych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-Inf12AiSD-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Algorytmy i struktury danych
Jednostka: Kolegium III
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Chmielewska
Prowadzący grup: Karol Grudziński, Maciej Maciejewski, Karolina Mroczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrey Grishkevich, Piotr Kotlarz
Prowadzący grup: Andrey Grishkevich, Karol Grudziński, Marcin Kowalewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Kotlarz, Bartosz Paprocki
Prowadzący grup: Andrey Grishkevich, Marcin Kowalewski, Mariola Marciniak, Bartosz Paprocki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

WIEDZA:

W1 : Ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną w zakresie algorytmów rekurencyjnych, sortowania, na grafach i ich złożoności obliczeniowej (K_W06)

W2 : Ma szczegółową wiedzę nt. struktur danych: list (jednokierunkowy, stos, dwukierunkowy, cykliczny), sterta, drzewo, graf (K_W08)UMIEJĘTNOŚCI:

U1 : Potrafi pozyskiwać opis algorytmów (rekurencyjnych, sortowania, teorii grafów, równoległych) i struktur danych (sterta, list, stos, drzewo, graf) z literatury, Internet, wykładów; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie i na tej podstawie opracowywać programy komputerowe (KU01)

U2 : Potrafi wykorzystać nabytą wiedzę do algorytmicznego opisu procesów w sposób sekwencyjny, rekurencyjny ili równoległy; uzasadnić wykorzystanie struktur danych (tabela, sterta, list, drzewo, graf) w celu zmniejszenia złożoności obliczeniowej (K_U07)

U3 : Ma umiejętność formułowania algorytmów i ich programowania z użyciem C# (K_U11)

U4 : Potrafi ocenić złożoność obliczeniową algorytmów sortowania i zmierzyć czas obliczania liczby Pi za pomocą algorytmu sekwencyjnego / równoległego (K_U13)


Bilans godzin pracy studenta: 30 Wykład + 45 lab + 60 przygotowanie do zajęć + 20 przygotowanie do egzaminu + 20 przygotowanie do zaliczenia = 175 godz. pracy = 7 ECTS


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Matematyka, Matematyka dyskretna, Podstawy programowania (C# / C++)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.