Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Matematyka dyskretna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-Inf12MD-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Matematyka dyskretna
Jednostka: Kolegium III
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Kotlarz, Waldemar Sieg
Prowadzący grup: Waldemar Sieg
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

WIEDZA:

ma wiedzę z matematyki - obejmującą analizę matematyczną, algebrę, matematykę dyskretną, metody probabilistyczne, statystykę i metody numeryczne - przydatne do formułowania i rozwiązywania prostych zadań związanych z informatyką;

UMIEJĘTNOŚCI:

potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie.

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Przedmioty wprowadzające: logika, indukcja matematyczna, kombinatoryka, podstawy rachunku różniczkowego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Kotlarz, Waldemar Sieg
Prowadzący grup: Waldemar Sieg
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W1. Opisuje podstawowe schematy kombinatoryczne, tłumaczy związki i różnice między nimi, wyjaśnia kwestie związane z rozróżnialnością zliczanych obiektów (K_W01, K_W12).


W2. Opisuje podstawowe typy grafów, podaje przykłady grafów danego typu (K_W01, K_W12).


W3. Odtwarza podstawowe twierdzenia (K_W01).


U1. Potrafi właściwie dobierać i stosować schematy kombinatoryczne dla rozwiązywania niskiej trudności problemów zliczania (K_U06).


U2. Potrafi rozwiązywać niskiej trudności związki rekurencyjne (K_U07).


U3. Wyznacza wartości określonych parametrów dla danego grafu (K_U01).


Bilans godzin pracy studenta:

wykład (15h) + konwersatorium (30h) + konsultacje (15h) + przygotowanie do zajęć i zaliczeń (80h) = 140h = 5 ECTS.

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Logika, indukcja matematyczna, kombinatoryka, podstawy rachunku różniczkowego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Kotlarz, Waldemar Sieg
Prowadzący grup: Waldemar Sieg
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W1. Opisuje podstawowe schematy kombinatoryczne, tłumaczy związki i różnice między nimi, wyjaśnia kwestie związane z rozróżnialnością zliczanych obiektów (K_W01, K_W12).


W2. Opisuje podstawowe typy grafów, podaje przykłady grafów danego typu (K_W01, K_W12).


W3. Odtwarza podstawowe twierdzenia (K_W01).


U1. Potrafi właściwie dobierać i stosować schematy kombinatoryczne dla rozwiązywania niskiej trudności problemów zliczania (K_U06).


U2. Potrafi rozwiązywać niskiej trudności związki rekurencyjne (K_U07).


U3. Wyznacza wartości określonych parametrów dla danego grafu (K_U01).


Bilans godzin pracy studenta:

wykład (15h) + konwersatorium (30h) + konsultacje (15h) + przygotowanie do zajęć i zaliczeń (80h) = 140h = 5 ECTS.

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Logika, indukcja matematyczna, kombinatoryka, podstawy rachunku różniczkowego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Kotlarz, Waldemar Sieg
Prowadzący grup: Waldemar Sieg
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W1. Opisuje podstawowe schematy kombinatoryczne, tłumaczy związki i różnice między nimi, wyjaśnia kwestie związane z rozróżnialnością zliczanych obiektów (K_W01, K_W12).


W2. Opisuje podstawowe typy grafów, podaje przykłady grafów danego typu (K_W01, K_W12).


W3. Odtwarza podstawowe twierdzenia (K_W01).


U1. Potrafi właściwie dobierać i stosować schematy kombinatoryczne dla rozwiązywania niskiej trudności problemów zliczania (K_U06).


U2. Potrafi rozwiązywać niskiej trudności związki rekurencyjne (K_U07).


U3. Wyznacza wartości określonych parametrów dla danego grafu (K_U01).


Bilans godzin pracy studenta:

wykład (15h) + konwersatorium (30h) + konsultacje (15h) + przygotowanie do zajęć i zaliczeń (80h) = 140h = 5 ECTS.

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Logika, indukcja matematyczna, kombinatoryka, podstawy rachunku różniczkowego.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.