Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Algebra liniowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-Inf1AL-NP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Algebra liniowa
Jednostka: Kolegium III
Grupy: rok 1, kierunek informatyka, NP
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Kowalewski
Prowadzący grup: Marcin Kowalewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

WIEDZA:

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05,


UMIEJĘTNOŚCI:

K_U01, K_U05, K_U08, K_U16, K_U17, K_U18m, K_U19, K_U20,


KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

K_K01, K_K02

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Znajomość algebry i geometrii na poziomie szkoły średniej

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Kotlarz, Marcin Kowalewski
Prowadzący grup: Marcin Kowalewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Efekty kierunkowe:

K_W01 Ma wiedzę z matematyki - obejmującą analizę matematyczną, algebrę, matematykę dyskretną, metody probabilistyczne, statystykę i metody numeryczne - przydatne do formułowania i rozwiązywania prostych zadań związanych z informatyką

K_W12 Zna podstawowe metody, techniki i narzędzia stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań informatycznych z zakresu sztucznej inteligencji, baz danych oraz inżynierii oprogramowania

K_U01 Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie

K_U06 Ma umiejętność samokształcenia się, m.in. w celu podnoszenia kompetencji zawodowych

K_U07 Potrafi wykorzystać nabytą wiedzę do opisu procesów, tworzenia modeli, zapisu algorytmów oraz innych działań w obszarze informatyki


Efekty przedmiotowe:

W1 Ma wiedzę z matematyki - obejmującą algebrę liniową (K_W01)

W2 Zna podstawowe metody, techniki i narzędzia stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań informatycznych (K_W12)

U1 Potrafi pozyskiwać informacje z literatury i innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie (K_U01)

U2 Ma umiejętność samokształcenia się (K_U06)

U3 Potrafi wykorzystać nabytą wiedzę do zapisu algorytmów oraz innych działań w obszarze informatyki (K_U07)


Bilans godzin pracy studenta: 12 wykład +15 ćwiczenia + 83 przygotowanie do zajęć = 110 godz. pracy = 4 ECTS


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Znajomość algebry i geometrii na poziomie szkoły średniej

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Kotlarz, Halina Wiśniewska
Prowadzący grup: Halina Wiśniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Efekty kierunkowe:

K_W01 Ma wiedzę z matematyki - obejmującą analizę matematyczną, algebrę, matematykę dyskretną, metody probabilistyczne, statystykę i metody numeryczne - przydatne do formułowania i rozwiązywania prostych zadań związanych z informatyką

K_W12 Zna podstawowe metody, techniki i narzędzia stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań informatycznych z zakresu sztucznej inteligencji, baz danych oraz inżynierii oprogramowania

K_U01 Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie

K_U06 Ma umiejętność samokształcenia się, m.in. w celu podnoszenia kompetencji zawodowych

K_U07 Potrafi wykorzystać nabytą wiedzę do opisu procesów, tworzenia modeli, zapisu algorytmów oraz innych działań w obszarze informatyki


Efekty przedmiotowe:

W1 Ma wiedzę z matematyki - obejmującą algebrę liniową (K_W01)

W2 Zna podstawowe metody, techniki i narzędzia stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań informatycznych (K_W12)

U1 Potrafi pozyskiwać informacje z literatury i innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie (K_U01)

U2 Ma umiejętność samokształcenia się (K_U06)

U3 Potrafi wykorzystać nabytą wiedzę do zapisu algorytmów oraz innych działań w obszarze informatyki (K_U07)


Bilans godzin pracy studenta: 12 wykład +15 ćwiczenia + 83 przygotowanie do zajęć = 110 godz. pracy = 4 ECTS


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Znajomość algebry i geometrii na poziomie szkoły średniej

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Kotlarz, Halina Wiśniewska
Prowadzący grup: Łukasz Matysiak, Halina Wiśniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.