Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Analiza matematyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-Inf1AM-NP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Analiza matematyczna
Jednostka: Kolegium III
Grupy: rok 1, kierunek informatyka, NP
Punkty ECTS i inne: 7.00
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 23 godzin więcej informacji
Wykład, 22 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Kotlarz, Marcin Kowalewski
Prowadzący grup: Marcin Kowalewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 23 godzin więcej informacji
Wykład, 22 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Kotlarz, Marcin Kowalewski
Prowadzący grup: Marcin Kowalewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W1 - Ma wiedzę obejmującą teorię ciągów i szeregów liczbowych oraz rachunku zdań przydatną do formułowania i rozwiązywania prostych zadań związanych z informatyką (K_W01)

W2 - Zna podstawowe metody zastosowania teorii rachunku zdań, ciągów i szeregów liczbowych do rozwiązywania prostych zadań związanych z informatyką (K_W12)

U1 - Potrafi interpretować uzyskane wyniki, uzasadniać i zestawiać z dotychczasową wiedzą (K_U01).

U2 - Potrafi argumentować i przeprowadzać pełne rozumowanie dedukcyjne (K_U06)

U3 - Posiada umiejętność samodzielnego zdobywania wiedzy matematycznej (K_U07).

U4 - Stosuje odpowiedni model matematyczny lub algorytm do prostej sytuacji problemowe (K_U07).

U5 - Ma umiejętność formułowania zależności między zmiennymi i opisu ich za pomocą aparatu matematycznego (K_U07).


Bilans godzin pracy studenta: 22 godzin wykładu + 23 godzin + przygotowanie do zajęć 165 godzin =210 godzin 7 ECTS

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Znajomość matematyki na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 23 godzin więcej informacji
Wykład, 22 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Kosman, Piotr Kotlarz
Prowadzący grup: Jolanta Kosman
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W1 - Ma wiedzę z zakresu rachunku różniczkowego i całkowego funkcji jednej zmiennej oraz rachunku zdań przydatną do formułowania i rozwiązywania prostych zadań związanych z informatyką (K_W01)

W2 - Zna podstawowe metody, techniki i narzędzia z zakresu rachunku różniczkowego i całkowego funkcji jednej zmiennej oraz rachunku zdań, które stosowane są w rozwiązywaniu prostych zadań informatycznych (K_W12)


U1 - Potrafi pozyskiwać informacje z literatury i innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie (K_U01)

U2 - Ma umiejętność samokształcenia się (K_U06)

U3 - Potrafi wykorzystać nabytą wiedzę na zajęciach z analizy matematycznej do zapisu algorytmów oraz innych działań w obszarze informatyki (K_U07)


Bilans godzin pracy studenta:

22 h wykładu + 23 h ćwiczeń + 40 h studiowania literatury przedmiotu+

20 h odrabianie prac domowych+30 h analiza zadań rozwiązanych na zajęciach+40 h przygotowanie do kolokwium, w tym samodzielne rozwiązywanie zadań ze wskazanej przez wykładowcę literatury+35 h przygotowanie do egzaminu

=210 godzin = 7 ECTS

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Przedmioty wprowadzające: Matematyka na poziomie profilu podstawowego liceum ogólnokształcącego.


Wymagania wstępne: znajomość podstawowych definicji, twierdzeń, faktów i metod obliczeniowych z zakresu teorii funkcji, algebry i geometrii objętych programem nauczania w liceum.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 23 godzin więcej informacji
Wykład, 22 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Kotlarz, Halina Wiśniewska
Prowadzący grup: Łukasz Matysiak, Halina Wiśniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W1 - Ma wiedzę z zakresu rachunku różniczkowego i całkowego funkcji jednej zmiennej oraz rachunku zdań przydatną do formułowania i rozwiązywania prostych zadań związanych z informatyką (K_W01)

W2 - Zna podstawowe metody, techniki i narzędzia z zakresu rachunku różniczkowego i całkowego funkcji jednej zmiennej oraz rachunku zdań, które stosowane są w rozwiązywaniu prostych zadań informatycznych (K_W12)


U1 - Potrafi pozyskiwać informacje z literatury i innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie (K_U01)

U2 - Ma umiejętność samokształcenia się (K_U06)

U3 - Potrafi wykorzystać nabytą wiedzę na zajęciach z analizy matematycznej do zapisu algorytmów oraz innych działań w obszarze informatyki (K_U07)Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Przedmioty wprowadzające: Matematyka na poziomie profilu podstawowego liceum ogólnokształcącego.


Wymagania wstępne: znajomość podstawowych definicji, twierdzeń, faktów i metod obliczeniowych z zakresu teorii funkcji, algebry i geometrii objętych programem nauczania w liceum.

Bilans pracy studenta:

Bilans godzin pracy studenta:

22 h wykładu + 23 h ćwiczeń + 40 h studiowania literatury przedmiotu+

20 h odrabianie prac domowych+30 h analiza zadań rozwiązanych na zajęciach+40 h przygotowanie do kolokwium, w tym samodzielne rozwiązywanie zadań ze wskazanej przez wykładowcę literatury+35 h przygotowanie do egzaminu

=210 godzin = 7 ECTS

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.