Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy metod probabilistycznych i statystyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-Inf3PMPiS-NP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy metod probabilistycznych i statystyki
Jednostka: Kolegium III
Grupy: 3 rok, kier. informatyka, spec: sieci i systemy rozproszone
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Kowalewski
Prowadzący grup: Marcin Kowalewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

WIEDZA:

K_W03, K_W04


UMIEJĘTNOŚCI:

K_U30, K_U31, K_U32, K_U33, K_U34, K_U35


KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

K_K01, K_K02, K_K06

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Kotlarz, Marcin Kowalewski
Prowadzący grup: Marcin Kowalewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W1. Ma wiedzę z rachunku prawdopodobieństwa i statystyki opisowej przydatną do formułowania i rozwiązywania prostych problemów obliczeniowych (K_W01, K_W12).

W2. Opisuje podstawowe schematy kombinatoryczne, tłumaczy związki i różnice między nimi, wyjaśnia kwestie związane z rozróżnialnością zliczanych obiektów (K_W01, K_W12).

W3. Objaśnia różnice między typami zmiennych losowych (K_W01).

W4. Opisuje podstawowe pojęcia statystyki opisowej związane z badaną próbką doświadczalną (K_W01, K_W12).

U1. Potrafi właściwie dobierać i stosować schematy kombinatoryczne dla rozwiązywania niskiej trudności problemów zliczania (K_U07, K_K02).

U2. Oblicza prawdopodobieństwa zdarzeń losowych, korzystać w tym zakresie z lit. (K_U01, KW01).

U3. Oblicza wartości oczekiwane, wariancje i odchylenia standardowe zmiennych losowych, korzystać w tym zakresie z lit.(K_U01, KW01).

U4. Weryfikuje prawdziwość prostych hipotez statystycznych, opisuje modele matematyczne i algorytmy, rozumie wpływ i oddziaływanie matematyki na nauki inżynierskie (K_U07, K_K02).


Bilans godzin pracy studenta: wykład (12h) + konwersatorium (15h) + konsultacje (30h) + przygotowanie do zajęć i zaliczeń (93h) = 150 h = 5 ECTS

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Kotlarz, Waldemar Sieg
Prowadzący grup: Waldemar Sieg
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W1. Ma wiedzę z rachunku prawdopodobieństwa i statystyki opisowej przydatną do formułowania i rozwiązywania prostych problemów obliczeniowych (K_W01, K_W12).

W2. Opisuje podstawowe schematy kombinatoryczne, tłumaczy związki i różnice między nimi, wyjaśnia kwestie związane z rozróżnialnością zliczanych obiektów (K_W01, K_W12).

W3. Objaśnia różnice między typami zmiennych losowych (K_W01).

W4. Opisuje podstawowe pojęcia statystyki opisowej związane z badaną próbką doświadczalną (K_W01, K_W12).

U1. Potrafi właściwie dobierać i stosować schematy kombinatoryczne dla rozwiązywania niskiej trudności problemów zliczania (K_U07, K_K02).

U2. Oblicza prawdopodobieństwa zdarzeń losowych, korzysta w tym zakresie z literatury (K_U01, KW01).

U3. Oblicza wartości oczekiwane, wariancje i odchylenia standardowe zmiennych losowych, korzysta w tym zakresie z litatury (K_U01, KW01).

U4. Weryfikuje prawdziwość prostych hipotez statystycznych, opisuje modele matematyczne i algorytmy, rozumie wpływ i oddziaływanie matematyki na nauki inżynierskie (K_U07, K_K02).


Bilans godzin pracy studenta: wykład (12h) + konwersatorium (15h) + konsultacje (30h) + przygotowanie do zajęć i zaliczeń (93h) = 150 h = 5 ECTS

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Kotlarz, Waldemar Sieg
Prowadzący grup: Waldemar Sieg
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W1. Ma wiedzę z rachunku prawdopodobieństwa i statystyki opisowej przydatną do formułowania i rozwiązywania prostych problemów obliczeniowych (K_W01, K_W12).

W2. Opisuje podstawowe schematy kombinatoryczne, tłumaczy związki i różnice między nimi, wyjaśnia kwestie związane z rozróżnialnością zliczanych obiektów (K_W01, K_W12).

W3. Objaśnia różnice między typami zmiennych losowych (K_W01).

W4. Opisuje podstawowe pojęcia statystyki opisowej związane z badaną próbką doświadczalną (K_W01, K_W12).

U1. Potrafi właściwie dobierać i stosować schematy kombinatoryczne dla rozwiązywania niskiej trudności problemów zliczania (K_U07, K_K02).

U2. Oblicza prawdopodobieństwa zdarzeń losowych, korzysta w tym zakresie z literatury (K_U01, KW01).

U3. Oblicza wartości oczekiwane, wariancje i odchylenia standardowe zmiennych losowych, korzysta w tym zakresie z litatury (K_U01, KW01).

U4. Weryfikuje prawdziwość prostych hipotez statystycznych, opisuje modele matematyczne i algorytmy, rozumie wpływ i oddziaływanie matematyki na nauki inżynierskie (K_U07, K_K02).


Bilans godzin pracy studenta: wykład (12h) + konwersatorium (15h) + konsultacje (30h) + przygotowanie do zajęć i zaliczeń (93h) = 150 h = 5 ECTS

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.