Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Programowanie i obsługa systemów mobilnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-Inf3POSM-NP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Programowanie i obsługa systemów mobilnych
Jednostka: Kolegium III
Grupy: 3 rok, kier. informatyka, spec: sieci i systemy rozproszone
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć do wyboru

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Dorożyński, Piotr Kotlarz
Prowadzący grup: Janusz Dorożyński, Piotr Kotlarz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Dorożyński, Piotr Kotlarz
Prowadzący grup: Janusz Dorożyński, Piotr Kotlarz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

K_W05 Ma elementarną wiedzę w zakresie telekomunikacji, potrzebną do zrozumienia zasad działania współczesnych sieci komputerowych, w tym sieci bezprzewodowych.

K_W07 Ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną w zakresie języków i paradygmatów programowania, grafiki i komunikacji człowiek-komputer, sztucznej inteligencji, baz danych, inżynierii oprogramowania oraz systemów wbudowanych

K_W11 Zna podstawowe metody, techniki i narzędzia stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań informatycznych z zakresu implementacji języków programowania, grafiki i komunikacji człowiek-komputer oraz systemów wbudowanych

K_U01 Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie

K_U11 Ma umiejętność formułowania algorytmów i ich programowania z użyciem przynajmniej jednego z popularnych narzędzi

W1 Ma wiedzę w zakresie praktycznego wykorzystania języka Java i systemu Android, oraz zna specyfikę budowania GUI dla tego środowiska (K_W05, K_W07).

W2 Orientuje się w metodach realizowania praktycznych projektów programistycznych z wykorzystaniem programowania dla systemu Android i systemów z GUI (K_W11).

U1 Potrafi korzystać z sieci bezprzewodowych na potrzeby realizacji praktycznych projektów informatycznych (K_W11, K_U11).

U2 Potrafi realizacji projekty informatyczne z wykorzystaniem baz danych, oprogramowania dla systemu Android z komunikacją z systemami wbudowanymi (K_W11, K_U11).

U3 Potrafi realizować praktyczne projekty programistyczne z wykorzystaniem programowania wysokopoziomowego dla systemu Android i systemów wbudowanych z GUI (K_W11, K_U11).

U4 Posiada praktyczne umiejętności w zakresie korzystania z różnych źródeł wiedzy ze szczególnym uwzględnieniem dokumentacji technicznej oraz developerskiej (K_U01).

U5 Potrafi posługiwać się narzędziem oprogramowania jakim jest Android Studio (K_W11).


Bilans godzin pracy studenta:

18W + 18Lab + 20 studia literaturowe + 30 przygotowanie do laboratorium + 20 przygotowanie do egzaminu+ 20 przygotowanie się do

zaliczenia = 126 godz. pracy -> 5 ECTS

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Podstawy programowania

Bazy danych

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Dorożyński, Piotr Kotlarz
Prowadzący grup: Jakub Kopowski, Piotr Kotlarz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

K_W05 Ma elementarną wiedzę w zakresie telekomunikacji, potrzebną do zrozumienia zasad działania współczesnych sieci komputerowych, w tym sieci bezprzewodowych.

K_W07 Ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną w zakresie języków i paradygmatów programowania, grafiki i komunikacji człowiek-komputer, sztucznej inteligencji, baz danych, inżynierii oprogramowania oraz systemów wbudowanych

K_W11 Zna podstawowe metody, techniki i narzędzia stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań informatycznych z zakresu implementacji języków programowania, grafiki i komunikacji człowiek-komputer oraz systemów wbudowanych

K_U01 Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie

K_U11 Ma umiejętność formułowania algorytmów i ich programowania z użyciem przynajmniej jednego z popularnych narzędzi

W1 Ma wiedzę w zakresie praktycznego wykorzystania języka Java i systemu Android, oraz zna specyfikę budowania GUI dla tego środowiska (K_W05, K_W07).

W2 Orientuje się w metodach realizowania praktycznych projektów programistycznych z wykorzystaniem programowania dla systemu Android i systemów z GUI (K_W11).

U1 Potrafi korzystać z sieci bezprzewodowych na potrzeby realizacji praktycznych projektów informatycznych (K_W11, K_U11).

U2 Potrafi realizacji projekty informatyczne z wykorzystaniem baz danych, oprogramowania dla systemu Android z komunikacją z systemami wbudowanymi (K_W11, K_U11).

U3 Potrafi realizować praktyczne projekty programistyczne z wykorzystaniem programowania wysokopoziomowego dla systemu Android i systemów wbudowanych z GUI (K_W11, K_U11).

U4 Posiada praktyczne umiejętności w zakresie korzystania z różnych źródeł wiedzy ze szczególnym uwzględnieniem dokumentacji technicznej oraz developerskiej (K_U01).

U5 Potrafi posługiwać się narzędziem oprogramowania jakim jest Android Studio (K_W11).


Bilans godzin pracy studenta:

18W + 18Lab + 20 studia literaturowe + 30 przygotowanie do laboratorium + 20 przygotowanie do egzaminu+ 20 przygotowanie się do

zaliczenia = 126 godz. pracy -> 5 ECTS

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Podstawy programowania

Bazy danych

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Kotlarz
Prowadzący grup: Jakub Kopowski, Piotr Kotlarz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.