Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Technologie internetowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-Inf4TI-NP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Technologie internetowe
Jednostka: Kolegium III
Grupy: 4 rok, kier. informatyka, spec: sieci i systemy rozproszone
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Kotlarz, Bartosz Paprocki
Prowadzący grup: Bartosz Paprocki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Wiedza:

W1. Ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną w zakresie technologii internetowych, głównie komunikacji z wykorzystaniem protokołu HTTP (K_W06).

W2. Zna podstawowe metody, techniki i narzędzia stosowane przy projektowaniu aplikacji internetowych; zna technologie HTML, CSS, JavaScript oraz PHP (K_W10).

W3. Zna się na obecnym stanie oraz najnowszych trendach rozwojowych informatyki, w szczególności technologii i aplikacji internetowych (K_W13).


Umiejętności:

U1. Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie (K_U02).

U2. Ma umiejętność tworzenia prostych aplikacji internetowych (K_U17).

U3. Potrafi zaprojektować wygodny interfejs użytkownika dla aplikacji internetowych (K_U18).


Bilans godzin pracy studenta: 10W + 10L + przygotowanie do zajęć 20 = 40 godz. pracy = 5 ECTS

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Podstawy programowania, Algorytmy i struktury danych, Programowanie obiektowe, Podstawy analizy matematycznej

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Kotlarz, Bartosz Paprocki
Prowadzący grup: Bartosz Paprocki, Krzysztof Tyburek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Wiedza:

W1. Ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną w zakresie technologii internetowych, głównie komunikacji z wykorzystaniem protokołu HTTP (K_W06).

W2. Zna podstawowe metody, techniki i narzędzia stosowane przy projektowaniu aplikacji internetowych; zna technologie HTML, CSS, JavaScript oraz PHP (K_W10).

W3. Zna się na obecnym stanie oraz najnowszych trendach rozwojowych informatyki, w szczególności technologii i aplikacji internetowych (K_W13).


Umiejętności:

U1. Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie (K_U02).

U2. Ma umiejętność tworzenia prostych aplikacji internetowych (K_U17).

U3. Potrafi zaprojektować wygodny interfejs użytkownika dla aplikacji internetowych (K_U18).


Bilans godzin pracy studenta: 10W + 10L + przygotowanie do zajęć 20 = 40 godz. pracy = 5 ECTS

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Podstawy programowania, Algorytmy i struktury danych, Programowanie obiektowe, Podstawy analizy matematycznej

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Kotlarz, Bartosz Paprocki, Krzysztof Tyburek
Prowadzący grup: Jan Baumgart, Dariusz Mikołajewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Kotlarz, Dariusz Mikołajewski
Prowadzący grup: Jan Baumgart, Dariusz Mikołajewski, Adrianna Piszcz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.