Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zespołowy projekt informatyczny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-Inf4ZPI-NP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zespołowy projekt informatyczny
Jednostka: Kolegium III
Grupy: 4 rok, kier. informatyka, spec: sieci i systemy rozproszone
Punkty ECTS i inne: 5.00 LUB 7.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 27 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Dorożyński, Marcin Kempiński
Prowadzący grup: Janusz Dorożyński, Marcin Kempiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W1

ma wiedzę praktyczną nt. algorytmiki, projektowania i programowania obiektowego, baz danych i sztucznej inteligencji. (K_W08)

W2

ma podstawową wiedzę o cyklu życia systemów informatycznych. (K_W09)

W3

zna podstawowe metody, techniki i narzędzia stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań informatycznych z zakresu sztucznej inteligencji, baz danych oraz inżynierii oprogramowania (K_W12)


U1

potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł (K_U01)

U2

potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie. (K_U01)

U3

potrafi planować pracę i zarządzać czasem. (K_U03)

U4

potrafi pracować indywidualnie oraz zespołowo nad zadanym projektem. (K_U02, K_U03)

U5

potrafi publicznie prezentować wyniki pracy swojej oraz zespołu w postaci prezentacji multimedialnej oraz www. (K_U03)

U6

potrafi opracować dokumentację projek-tową z wykorzystaniem narzędzi infor-matycznych. (K_U04)


K1

ma świadomość ważności oraz odpowiedzialności pracy własnej oraz zespołu (K_K03)

K2

ma świadomość konieczności podporządkowania się zasadom pracy w zespole. (K_K03)


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Podstawy programowania, podstawy inżynierii oprogramowania, rozproszone systemy pomiarowe i wizyjne, programowanie i obsługa systemów mobilnych, bazy danych, metody numeryczne, sieci komputerowe, wstęp do sztucznej inteligencji, systemy wbudowane.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 27 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Dorożyński, Marcin Kempiński, Piotr Kotlarz
Prowadzący grup: Janusz Dorożyński, Marcin Kempiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W1. Ma podstawową praktyczną wiedzę z zakresu cyklu życia systemów informatycznych. (K_W09)

U1. Potrafi planować pracę i zarządzać czasem (K_U02).

U2. Potrafi pracować indywidualnie oraz zespołowo nad zadanym projektem (K_U02).

U3. Potrafi publicznie prezentować wyniki pracy swojej oraz zespołu w postaci prezentacji multimedialnej oraz www, oraz poprzez proste własne aplikacje internetowe (K_U03) (K_U17).

U4. Potrafi opracować dokumentację projek-tową z wykorzystaniem narzędzi informatycznych, oraz posługiwać się systemami wersjonowania (K_U04) (K_U22).

K1. Ma świadomość ważności oraz odpowiedzialności pracy własnej oraz zespołu (K_K03).

K2. Ma świadomość konieczności podpo-rządkowania się zasadom pracy w zespole (K_K03).


27 lab. + 30 praca nad koncepcja projektu + 20 studia literaturowe + 100 praca nad projektem +20 przygotowanie do prezentacji = 197 godzin pracy = 7 ECTS


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Podstawy programowania, podstawy inżynierii oprogramowania, rozproszone systemy pomiarowe i wizyjne, programowanie i obsługa systemów mobilnych, bazy danych, metody numeryczne, sieci komputerowe, wstęp do sztucznej inteligencji, systemy wbudowane.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 27 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Dorożyński, Marcin Kempiński, Piotr Kotlarz
Prowadzący grup: Janusz Dorożyński, Marcin Kempiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W1. Ma podstawową praktyczną wiedzę z zakresu cyklu życia systemów informatycznych. (K_W09)

U1. Potrafi planować pracę i zarządzać czasem (K_U02).

U2. Potrafi pracować indywidualnie oraz zespołowo nad zadanym projektem (K_U02).

U3. Potrafi publicznie prezentować wyniki pracy swojej oraz zespołu w postaci prezentacji multimedialnej oraz www, oraz poprzez proste własne aplikacje internetowe (K_U03) (K_U17).

U4. Potrafi opracować dokumentację projek-tową z wykorzystaniem narzędzi informatycznych, oraz posługiwać się systemami wersjonowania (K_U04) (K_U22).

K1. Ma świadomość ważności oraz odpowiedzialności pracy własnej oraz zespołu (K_K03).

K2. Ma świadomość konieczności podpo-rządkowania się zasadom pracy w zespole (K_K03).


27 lab. + 30 praca nad koncepcja projektu + 20 studia literaturowe + 100 praca nad projektem +20 przygotowanie do prezentacji = 197 godzin pracy = 7 ECTS


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Podstawy programowania, podstawy inżynierii oprogramowania, rozproszone systemy pomiarowe i wizyjne, programowanie i obsługa systemów mobilnych, bazy danych, metody numeryczne, sieci komputerowe, wstęp do sztucznej inteligencji, systemy wbudowane.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 27 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Dorożyński, Marcin Kempiński
Prowadzący grup: Janusz Dorożyński, Marcin Kempiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.