Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Algebra liniowa z geometrią

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-M11ALG-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Algebra liniowa z geometrią
Jednostka: Kolegium III
Grupy: Matematyka, 1 rok, 1 semestr, SP
Punkty ECTS i inne: 9.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Oleh Nykyforchyn
Prowadzący grup: Oleh Nykyforchyn, Taras Radul
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

WIEDZA


W01 student definiuje i opisuje podstawowe pojęcia algebry liniowej


W02 student formułuje twierdzenia i odtwarza dowody twierdzeń omawianych

na wykładzie


UMIEJĘTNOŚCI


U01 student umie badać wybrane proste struktury algebraiczne(grupy, ciała, przestrzenie liniowe)


U02 student potrafi wykonywać działania na liczbach zespolonych, umie stosować postać algebraiczną i trygonometryczną liczb zespolonych


U03 student umie badać liniową niezależność wektorów, wyznaczać bazy podprzestrzeni skończenie generowanych, wyznaczać współrzędne wektorów w zadanych bazach


U05 student wykonuje wprowadzone na wykładzie operacje na macierzach (mnożenie, odwracanie, obliczanie rzędu i wyznacznika –różnymi metodami)


U06 student rozwiązuje układy równań liniowych różnymi metodami


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Przedmioty wprowadzające: matematyka w szkole średniej.

Wymagania wstępne: znajomość matematyki w zakresie algebry i geometrii na poziomie podstawowym szkoły średniej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Oleh Nykyforchyn
Prowadzący grup: Łukasz Matysiak, Oleh Nykyforchyn
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

WIEDZA


W01 student definiuje i opisuje podstawowe pojęcia algebry liniowej


W02 student formułuje twierdzenia i odtwarza dowody twierdzeń omawianych

na wykładzie


UMIEJĘTNOŚCI


U01 student umie badać wybrane proste struktury algebraiczne(grupy, ciała, przestrzenie liniowe)


U02 student potrafi wykonywać działania na liczbach zespolonych, umie stosować postać algebraiczną i trygonometryczną liczb zespolonych


U03 student umie badać liniową niezależność wektorów, wyznaczać bazy podprzestrzeni skończenie generowanych, wyznaczać współrzędne wektorów w zadanych bazach


U05 student wykonuje wprowadzone na wykładzie operacje na macierzach (mnożenie, odwracanie, obliczanie rzędu i wyznacznika –różnymi metodami)


U06 student rozwiązuje układy równań liniowych różnymi metodami


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Przedmioty wprowadzające: matematyka w szkole średniej.

Wymagania wstępne: znajomość matematyki w zakresie algebry i geometrii na poziomie podstawowym szkoły średniej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Torbus
Prowadzący grup: Łukasz Matysiak, Sławomir Torbus
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

WIEDZA:

- W01 student zna podstawowe przykłady ilustrujące konkretne pojęcia algebry liniowej (K_W05)

- W02 student zna podstawowe zastosowania działów matematyki w algebrze liniowej (K_W07)

- W03 student formułuje twierdzenia i odtwarza dowody twierdzeń omawianych na wykładzie (K_W04)


UMIEJĘTNOŚCI:

- U01 student umie badać wybrane proste struktury algebraiczne (grupy, ciała, przestrzenie liniowe) (K_U17)

- U02 student potrafi wykonywać działania na liczbach zespolonych, umie stosować postać algebraiczną i trygonometryczną liczb zespolonych (K_U01)

- U03 student wykonuje wprowadzone na wykładzie operacje na macierzach (mnożenie, odwracanie, obliczanie rzędu i wyznacznika - różnymi metodami) (K_U18)

- U04 student potrafi sprowadzać macierze do postaci kanonicznej (K_U21)

- U05 student rozwiązuje układy równań liniowych różnymi metodami (K_U19)


BILANS GODZIN PRACY STUDENTA:wykład (45h) + konwersatorium (45h) + konsultacje (30h) + przygotowanie do zajęć, zaliczeń i egzaminów (150h) = 270h = 9 ECTS

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Przedmioty wprowadzające: matematyka w szkole średniej.

Wymagania wstępne: znajomość matematyki w zakresie algebry i geometrii na poziomie podstawowym oraz rozszerzonym szkoły średniej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-13

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Oleh Nykyforchyn
Prowadzący grup: Oleh Nykyforchyn
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.