Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Analiza matematyczna I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-M12AMI-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Analiza matematyczna I
Jednostka: Kolegium III
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 9.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Strońska
Prowadzący grup: Ewa Strońska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Wiedza:

K_W04 - zna podstawowe twierdzenia z poznanych działów matematyki;

K_W07 - zna podstawy rachunku różniczkowego i całkowego funkcji jednej i wielu zmiennych, a także wykorzystywane w nim gałęzie matematyki, ze szczególnym uwzględnieniem algebry liniowej i topologii.

Umiejętności:

K_U01 - potrafi w sposób zrozumiały, w mowie i w piśmie, przedstawiać poprawne rozumowania matematyczne;

K_U12 - umie wykorzystać twierdzenia i metody rachunku różniczkowego funkcji jednej i wielu zmiennych w zagadnieniach związanych z optymalizacją, poszukiwaniem ekstremów lokalnych i globalnych oraz badaniem przebiegu funkcji, podając precyzyjne i ścisłe uzasadnienia poprawności swoich rozumowań;

K_U13 - posługuje się definicją całki funkcji jednej i wielu zmiennych; potrafi wyjaśnić analityczny i geometryczny sens tego pojęcia;

K_U14 - umie całkować funkcje jednej i wielu zmiennych przez części i przez podstawienie; umie zmieniać kolejność całkowania; potrafi wyjaśniać pola powierzchni gładkich i objętości jako odpowiednie całki;

K_U23 - rozpoznaje i określa najważniejsze własności topologiczne podzbiorów przestrzeni euklidesowej i przestrzeni metrycznych.

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Matematyka w zakresie rozszerzonym, objęta programem szkoły średniej, zagadnienia Analizy matematycznej I z 1-go semestru.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Strońska
Prowadzący grup: Ewa Strońska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Wiedza:

K_W04 - zna podstawowe twierdzenia z poznanych działów matematyki;

K_W07 - zna podstawy rachunku różniczkowego i całkowego funkcji jednej i wielu zmiennych, a także wykorzystywane w nim gałęzie matematyki, ze szczególnym uwzględnieniem algebry liniowej i topologii.

Umiejętności:

K_U01 - potrafi w sposób zrozumiały, w mowie i w piśmie, przedstawiać poprawne rozumowania matematyczne;

K_U12 - umie wykorzystać twierdzenia i metody rachunku różniczkowego funkcji jednej i wielu zmiennych w zagadnieniach związanych z optymalizacją, poszukiwaniem ekstremów lokalnych i globalnych oraz badaniem przebiegu funkcji, podając precyzyjne i ścisłe uzasadnienia poprawności swoich rozumowań;

K_U13 - posługuje się definicją całki funkcji jednej i wielu zmiennych; potrafi wyjaśnić analityczny i geometryczny sens tego pojęcia;

K_U14 - umie całkować funkcje jednej i wielu zmiennych przez części i przez podstawienie; umie zmieniać kolejność całkowania; potrafi wyjaśniać pola powierzchni gładkich i objętości jako odpowiednie całki;

K_U23 - rozpoznaje i określa najważniejsze własności topologiczne podzbiorów przestrzeni euklidesowej i przestrzeni metrycznych.

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Matematyka w zakresie rozszerzonym, objęta programem szkoły średniej, zagadnienia Analizy matematycznej I z 1-go semestru.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Marzec
Prowadzący grup: Jolanta Marzec, Juliusz Stochmal
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Bilans godzin pracy studenta: wykład (45h) + konwersatorium (45h) + przygotowanie do wykładu i egzaminu (45h) + przygotowanie do konwersatorium i testów (135h) = 270 h = 9 ECTS


Wiedza:

K_W04 - zna podstawowe twierdzenia z poznanych działów matematyki;

K_W05 - zna podstawowe przykłady zarówno ilustrujące konkretne pojęcia matematyczne, jak i pozwalające obalić błędne hipotezy lub nieuprawnione rozumowania;

K_W07 - zna podstawy rachunku różniczkowego i całkowego funkcji jednej i wielu zmiennych, a także wykorzystywane w nim gałęzie matematyki, ze szczególnym uwzględnieniem algebry liniowej i topologii.


Umiejętności:

K_U01 - potrafi w sposób zrozumiały, w mowie i w piśmie, przedstawiać poprawne rozumowania matematyczne;

K_U12 - umie wykorzystać twierdzenia i metody rachunku różniczkowego funkcji jednej i wielu zmiennych w zagadnieniach związanych z optymalizacją, poszukiwaniem ekstremów lokalnych i globalnych oraz badaniem przebiegu funkcji, podając precyzyjne i ścisłe uzasadnienia poprawności swoich rozumowań;

K_U13 - posługuje się definicją całki funkcji jednej i wielu zmiennych; potrafi wyjaśnić analityczny i geometryczny sens tego pojęcia;

K_U14 - umie całkować funkcje jednej i wielu zmiennych przez części i przez podstawienie; umie zmieniać kolejność całkowania; potrafi wyjaśniać pola powierzchni gładkich i objętości jako odpowiednie całki;

K_U23 - rozpoznaje i określa najważniejsze własności topologiczne podzbiorów przestrzeni euklidesowej i przestrzeni metrycznych.

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Matematyka w zakresie rozszerzonym, objęta programem szkoły średniej, zagadnienia Analizy matematycznej I z 1-go semestru.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Marzec
Prowadzący grup: Jolanta Marzec, Juliusz Stochmal
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.