Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Komunikacja interpersonalna i umiejętności społeczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-M12KIiUS-SD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Komunikacja interpersonalna i umiejętności społeczne
Jednostka: Kolegium III
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć z obszaru nauk humanistycznych lub społecznych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Chmielewska
Prowadzący grup: Katarzyna Chmielewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

K_W13 zna teoretyczne podstawy komunikacji interpersonalnej,

K_U15 potrafi określić swoje zainteresowania i je rozwijać; w szczególności jest w stanie nawiązać kontakt ze specjalistami w swojej dziedzinie, np. rozumieć ich wykłady przeznaczone dla młodych matematyków,

K_K01 zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia oraz działań na rzecz poprawy jakości wykonywanej pracy,

K_K03 potrafi pracować zespołowo; rozumie konieczność systematycznej pracy nad wszelkimi projektami, które mają długofalowy charakter

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

BRAK

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Chmielewska
Prowadzący grup: Katarzyna Chmielewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

K_W13 zna teoretyczne podstawy komunikacji interpersonalnej,

K_U15 potrafi określić swoje zainteresowania i je rozwijać; w szczególności jest w stanie nawiązać kontakt ze specjalistami w swojej dziedzinie, np. rozumieć ich wykłady przeznaczone dla młodych matematyków,

K_K01 zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia oraz działań na rzecz poprawy jakości wykonywanej pracy,

K_K03 potrafi pracować zespołowo; rozumie konieczność systematycznej pracy nad wszelkimi projektami, które mają długofalowy charakter


BILANS GODZIN PRACY STUDENTA

Godziny kontaktowe 1 ECTS:

wykład (15h) + konwersatorium (15h)

Praca własna studenta 1 ECTS:

przygotowanie do zajęć (praca indywidualna rozwojowa 15h)

zapoznanie się z literaturą i napisanie eseju (15 h)

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

BRAK

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Chmielewska
Prowadzący grup: Katarzyna Chmielewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

K_W13 zna teoretyczne podstawy komunikacji interpersonalnej,

K_U15 potrafi określić swoje zainteresowania i je rozwijać; w szczególności jest w stanie nawiązać kontakt ze specjalistami w swojej dziedzinie, np. rozumieć ich wykłady przeznaczone dla młodych matematyków,

K_K01 zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia oraz działań na rzecz poprawy jakości wykonywanej pracy,

K_K03 potrafi pracować zespołowo; rozumie konieczność systematycznej pracy nad wszelkimi projektami, które mają długofalowy charakter


BILANS GODZIN PRACY STUDENTA

Godziny kontaktowe

wykład (15h) + konwersatorium (15h)

Praca własna studenta

przygotowanie do zajęć (praca indywidualna rozwojowa 10h)

zapoznanie się z literaturą i napisanie eseju (10 h)

Łącznie: 50 h - 2 ECTS

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

BRAK

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.