Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyka psychologiczno - pedagogiczna śródroczna szkoły ponadpodstawowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-M12PPPŚSPp-SD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyka psychologiczno - pedagogiczna śródroczna szkoły ponadpodstawowej
Jednostka: Kolegium III
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć do wyboru

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka śródroczna, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Halina Laskowska
Prowadzący grup: Halina Laskowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Praktyka śródroczna - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka śródroczna, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Halina Laskowska
Prowadzący grup: Halina Laskowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Praktyka śródroczna - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Halina Laskowska
Prowadzący grup: Halina Laskowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

WIEDZA:

W1- poznaje w sposób uporządkowany wiedzę psychologiczno-pedagogiczną pozwalającą na rozumienie procesów rozwoju młodych ludzi, wychowania, nauczania i uczenia się oraz porządkuje wiedzę na temat szkoły na poziomie ponadpodstawowym związaną z pracą dydaktyczną, wychowawczo – opiekuńczą, bezpieczeństwem i z zakresu komunikacji interpersonalnej niezbędnej w pracy nauczyciela matematyki i działalności pedagogicznej oraz kompleksowej analizy rzeczywistości szkolnej.(K_W09, K_W13, K_W14)


UMIEJĘTNOŚCI:

U1 – potrafi dokonać obserwacji sytuacji i zdarzeń zachodzących w środowisku szkolnym oraz analizy i interpretacji zachowań uczestników tych zdarzeń, uczy się dialogowo rozwiązywać konflikty i tworzyć dobrą atmosferę w klasie.(K_U16)


Bilans godzin pracy studenta: konwersatorium (30h)+ przygotowanie do zajęć (15h) + samodzielne studiowanie literatury(15h) = 60h = 2 ECTS

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Student posiada elementarne kompetencje komunikacyjne z zakresu porozumienwania się z otoczeniem oraz rozumie znaczenie przestrzegania ustalonych zasad.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Mandrzejewska-Smól
Prowadzący grup: Iwona Mandrzejewska-Smól
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.